Milano

Produktdesign

Denna treåriga kandidatutbildning omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling), i kombination med ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot utveckling av designprojekt.

Mode, produkt & företagande

Denna treåriga kandidatutbildning fokuserar på klädteknik, produktion och merchandising med ett strategiskt tillvägagångssätt som syftar till att hantera alla aspekter som rör planering, utveckling, tillverkning, distribution, inköp, varumärkesbyggande och marknadsföring av modekollektioner.

Modemanagement, digital kommunikation och media

Detta treåriga kandidatprogram ger en bred utbildning i de kulturella, kreativa och sociala affärssammanhangen inom mode tillsammans med moderna kommunikationskanaler, inklusive onlineverktyg, med video, modefilmer, tryckta och digitala medier …

Modedesign

NABA:s kandidatprogram i modedesign syftar till att förbereda studenterna för yrkeslivet inom den italienska och internationella modebranschen.

Inredningsdesign

Tolka rummet och förbättra vårt sätt att leva idag med hjälp av färg, layout, akustik, belysning, möbler och tyger. Inredningsarkitekter planerar med hänsyn till det aktuella rummets ”identitet” och tar hänsyn till kraven på fysiskt välbefinnande och prestanda i det aktuella utrymmet.

Visuell design

Deltagarna studerar en komplex blandning av tekniska designkunskaper som omfattar de viktigaste digitala programvarorna, teckning och designelement som typografi, bokstäver, färg, tryck, layoutkomposition och visuell hierarki.

Modemarknadsföring och management

Programmet syftar till att utbilda en professionell person som kan hantera den tvärvetenskapliga komplexiteten i modesystemet och koppla samman idé- och utvecklingsfasen av produkten till marknadsförings-, kommunikations- och distributionsstrategier.

Modedesign & accessoarer

Denna kandidatutbildning, som omfattar design av kläder och accessoarer, uppmuntrar till individuell stil och kreativitet och ger studenten chansen att bli en mångkunnig modedesigner.

Modestyling

Kursen förmedlar nyckelkunskaper inom modetexter, PR- och medieplanering, hantering av modeproduktion, affärsplanering, tidsplanering samt tidsfrister och budgetar för reklam. Kulturstudier om konstens, designens, klädernas och modekulturens historia ger de nödvändiga färdigheterna för att göra en kritisk bedömning.