Produktdesign

Product Design

Studera produktdesign i Milano, Italien, vid Istituto Marangoni.

Denna treåriga utbildning omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling), i kombination med ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot utveckling av designprojekt; genom att arbeta individuellt och i team vårdas och utvecklas kreativa talanger inom designprocesser, metoder och förverkligande av slutprodukter.

Deltagarna lär sig hur man effektivt tillämpar research-metoder för att utveckla förslag till produktdesign. De skaffar sig kunskap om de grundläggande principerna för industriella processer och organisation, och får kunskap om materialegenskaper och lär sig hur man effektivt och innovativt utnyttjar och använder befintliga eller nya material.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt produkthållbarhet, ergonomi och användarmedvetenhet, tillsammans med förberedelser i designspråk och kommunikation, vilket ger en professionell inställning till planering, förhandling och presentation av idéer.

Fokus

  • Teknisk ritning och rendering (CAD)
  • Produktdesignprocessen
  • Produktanalys
  • Produktmärkning.
  • Projektarbete inom industrin i samarbete med företag.
  • Produktdesignens historia och kultur
  • Designmetodik och utveckling
  • Industrialisering av den kreativa processen
  • Skapande av slutprojekt och portfölj
  • Kreativ research-praktik och teori
Karriärmöjligheter: Produktdesigner, chef för produktutveckling, designchef, systemkonstruktör, konceptdesigner
Kontakta oss