Product Design

Denna treåriga kandidatutbildning inom produktdesign omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling).

Undervisningen ger ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot projektutveckling inom designområdet. Genom att arbeta individuellt och i team vårdas och utvecklas kreativa talanger inom designprocesser, metoder och förverkligande av slutprodukter.

Deltagarna lär sig hur man effektivt tillämpar research-metoder för att utveckla förslag till produktdesign. De skaffar sig kunskap om de grundläggande principerna för industriella processer och organisation, och får kunskap om materialegenskaper och lär sig hur man effektivt och innovativt utnyttjar och använder befintliga eller nya material.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt produkthållbarhet, ergonomi och användarmedvetenhet, tillsammans med förberedelser i designspråk och kommunikation, vilket ger en professionell inställning till planering, förhandling och presentation av idéer.

Fokus

  • Teknisk ritning och rendering (CAD)
  • Produktdesignprocessen
  • Produktanalys
  • Produktmärkning.
  • Projektarbete inom industrin i samarbete med företag.
  • Produktdesignens historia och kultur
  • Designmetodik och utveckling
  • Industrialisering av den kreativa processen
  • Skapande av slutprojekt och portfölj
  • Kreativ research-praktik och teori

Karriärmöjligheter: Produktdesigner, chef för produktutveckling, designchef, systemkonstruktör, konceptdesigner.

Första året ges också som ettårsprogram i Milano

Istituto Marangoni:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på Istituto Marangoni:s campus i Milano tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån Istituto Marangoni. Du kan också välja att läsa vidare.

Kontakta oss