Produktdesign

Produktdesign

Denna treåriga kandidatutbildning omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling), i kombination med ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot utveckling av designprojekt.

Produktdesign

Magisterprogrammet i produktdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig …

Produktdesign

Genom föreläsningar och designaktiviteter får studenterna lära sig att navigera i designprocessen från början till slut, och kombinera tekniska färdigheter med estetiska experiment för att skapa höginnovativa produkter.

Produkt- och servicedesign

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och det nödvändiga sökandet efter ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående.