Mode & företagande

Mode, produkt & företagande

Denna treåriga kandidatutbildning fokuserar på klädteknik, produktion och merchandising med ett strategiskt tillvägagångssätt som syftar till att hantera alla aspekter som rör planering, utveckling, tillverkning, distribution, inköp, varumärkesbyggande och marknadsföring av modekollektioner.

Modemanagement, digital kommunikation och media

Detta treåriga kandidatprogram ger en bred utbildning i de kulturella, kreativa och sociala affärssammanhangen inom mode tillsammans med moderna kommunikationskanaler, inklusive onlineverktyg, med video, modefilmer, tryckta och digitala medier …

Modemarknadsföring och management

Programmet syftar till att utbilda en professionell person som kan hantera den tvärvetenskapliga komplexiteten i modesystemet och koppla samman idé- och utvecklingsfasen av produkten till marknadsförings-, kommunikations- och distributionsstrategier.

Mode & företagande

För att introducera en modekollektion eller en lyxprodukt vidare till grossist- och detaljhandelskanaler krävs en blandning av både konkret affärssinne och kreativ kommunikationsförmåga för att man ska kunna slutföra processen …

Mode-management

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Mode & företagande

Den här kursen på masternivå är utformad för att utbilda framtida chefer och ledare inom modebranschen så att de kan förstå, analysera och driva de viktigaste delarna av ett nystartat mode- och lyxvarumärkesföretag.