Fashion Marketing Management

Det treåriga kandidatprogrammet i modemarknadsföring och management syftar till att utbilda en specialist som kan hantera den tvärvetenskapliga komplexiteten i modevärlden och koppla samman idé- och produktutvecklingsfasen med strategier för marknadsföring, kommunikation och distribution. Programmet ger kulturella, design- och ledningsfärdigheter relaterade till modeförsörjningskedjan och marknadsföringshantering.

Studenterna kommer att utveckla varumärkesvisioner och identitetsprojekt, digital kommunikation och distribution baserat på kunskap om produktsystemet. Och utforma strategiska processer relaterade till de nya kraven på digital marknadsföring och nya modeller för kreativt entreprenörskap. Kursen kommer att ta upp ämnen relaterade till försörjningskedjan och hållbar design, med sikte på ett innovativt tillvägagångssätt för modebranschens sociokulturella och hållbara påverkan.

Fokus

  • Förvärva kulturell, designmässig och teknisk kompetens relaterad till modeprodukten.
  • Utveckla varumärkesidentitet och varumärkesvisionsprojekt, i linje med nya marknadskrav, digital marknadsföringsutveckling och kreativa entreprenörsmodeller.
  • Utforska tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och nya scenarier.

Karriärmöjligheter: produktchef, chef för hållbara leveranskedjor, varumärkeschef, merchandiser, kollektionschef, modeinköpare, försäljningschef, account manager, trendforskare, chef för sociala medier, e-handelschef.

Första året ges som ettårsprogram

NABA:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i Modemarknadsföring och management, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Skicka mer information