Produktdesign

Denna treåriga kandidatutbildning omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling), i kombination med ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot utveckling av designprojekt.

Inredningsdesign

Tolka rummet och förbättra vårt sätt att leva idag med hjälp av färg, layout, akustik, belysning, möbler och tyger. Inredningsarkitekter planerar med hänsyn till det aktuella rummets ”identitet” och tar hänsyn till kraven på fysiskt välbefinnande och prestanda i det aktuella utrymmet.

Design

NABA:s kandidatutbildning i design går efter ”learning by doing” och blandar teoretiska studier med erfarenhetsbaserade workshops, inom produkt-, innovations- och inredningsdesign.

Design & innovation

Det här tvååriga masterprogrammet erbjuder ett innovativt förhållningssätt till kreativitet och designbranschen. Designbranschen genomgår nu ett avgörande skifte när den rör sig in i nutida sammanhang.

Inrednings- och bostadsdesign

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Produktdesign

Magisterprogrammet i produktdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig …

Produktdesign

Genom föreläsningar och designaktiviteter får studenterna lära sig att navigera i designprocessen från början till slut, och kombinera tekniska färdigheter med estetiska experiment för att skapa höginnovativa produkter.

Inredningsdesign

Under den första delen av denna masterutbildning kommer studenterna att bearbeta de nya estetiska språken i samklang med internationella trender och stärka sina tekniska och planeringsmässiga färdigheter i enlighet med innovativ teknik.

Ny urban design

Den här ettåriga masterutbildningen ger ett nytt perspektiv på stadsarkitekternas roll och ger studenterna möjlighet att öka sin erfarenhet av att förstå, tolka och utforma städer för att möta den nya komplexiteten i urbana sammanhang.