Lyxvarumärkes-management

Luxury Brand Management

Lyxvarumärkes-management 1

Magister 11 månader, dubbel magister 14 månader

Magisterprogrammet är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Magisterprogrammet i Luxury Brand Management förbereder studenterna för att hantera den känsliga balansen mellan kreativitet och affärer för lyxvarumärken. Deltagarna får lära sig hur ett varumärkes syfte och utbud passar in i ett bredare demografiskt, socialt och kulturellt landskap.

Morgondagens chefer för lyxvarumärken kommer att utforska de nya värden som är knutna till begreppet lyx.Studenterna kommer att förstå att varumärkesbyggande är en blandning av vetenskap och konst, rationalitet och känslor.

Karriärmöjligheter: chef för ett lyxvarumärke, produktchef, marknadsföringsdirektör, influencer, direktör för digital kommunikation, kommunikations- och PR-chef, konsult för varumärke och marknadsföring, utställningsdesigner, arrangör av modevisning.
Kontakta oss för vägledning