Luxury Brand Management

Magisterprogrammet i Luxury Brand Management förbereder studenterna för att hantera den känsliga balansen mellan kreativitet och affärer för lyxvarumärken. Deltagarna får lära sig hur ett varumärkes syfte och utbud passar in i ett bredare demografiskt, socialt och kulturellt landskap.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Programmet är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap. Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Morgondagens chefer för lyxvarumärken kommer att utforska de nya värden som är knutna till begreppet lyx. Studenterna kommer att förstå att varumärkesbyggande är en blandning av vetenskap, konst, rationalitet och känslor.

Fokus

  • Bemästra den känsliga balansen mellan kreativitet och affärer för lyxvarumärken
  • Lära dig hur ett varumärkes syfte och utbud passar in i ett bredare demografiskt, socialt och kulturellt landskap
  • Utforska de nya värden som förknippas med begreppet lyx
  • Öva på att identifiera kundbeteenden och sociala mönster som gör det möjligt att hjälpa lyxvarumärken att utveckla unika lösningar för sina kunders behov

Karriärmöjligheter: chef för ett lyxvarumärke, produktchef, marknadsföringsdirektör, influencer, direktör för digital kommunikation, kommunikations- och PR-chef, konsult för varumärke och marknadsföring, utställningsdesigner, arrangör av modevisning.

Kontakta oss för vägledning