Lyxvarumärkes-management

Luxury Brand Management

Lyxvarumärkes-management 1

Master 11 månader. Dubbel master 14 månader.

I programmet Master’s in Luxury Brand Management får du lära dig hur man hjälper lyxvarumärken att utveckla meningsfulla värderingar, kraftfulla budskap och minnesvärda kundupplevelser.

Du kommer att analysera kundernas individuella och sociala beteende och tillämpa dina insikter när du planerar nya produkter för en lyxkollektion, skapar modeartiklar eller utformar övertygande utställningar av lyxvaror.

Karriärmöjligheter: chef för ett lyxvarumärke, produktchef, marknadsföringsdirektör, influencer, direktör för digital kommunikation, kommunikations- och PR-chef, konsult för varumärke och marknadsföring, utställningsdesigner, arrangör av modevisning.
Kontakta oss för vägledning