Professionella modeföretagare driver ett modeföretags taktiska och entreprenöriella inriktning. De arbetar med produktion, kommunikation, marknadsföring samt detaljhandeln och bör ha en grundlig kunskap om modebranschen.

De kan med stor precision identifiera vilka verktyg de behöver för att framgångsrikt positionera ett varumärke, en kollektion eller till och med en enskild produkt på mode- och lyxvarumärkesmarknaden.

Fashion Business & Digital Marketing Intensive

Ettårsprogram, Milano, Florens & Paris. Språk: Engelska.

Den här modekursen omfattar de viktigaste processerna för inköp och distribution i detaljhandeln, inklusive studier av målgruppen och prisgruppernas betydelse för försäljningsresultatet. Kommunikationens makt, varumärkets förförelse och skapandet av ”önskemål” i modeprodukter undersöks också i förhållande till varumärkesberättelse, digital PR och visuell visning i både traditionella och online-medier.

Kursen behandlar de viktigaste digitala marknadsföringskanalerna och ger deltagarna skräddarsydda verktyg för att kommunicera ett autentiskt, eftersträvansvärt och känslomässigt budskap som syftar till att upprätthålla och befästa varumärkesbilden. Kursen tar också upp nya attityder som utvecklas idag inom mode- och lyxindustrin, bland annat hållbar marknadsföring av mode, interaktiv kundupplevelse och den roll som teknik som artificiell intelligens och virtuell verklighet spelar för konsumenternas resa.

Fashion business 2

Fashion Business

Kandidatutbildning, 3 år, Paris & London. Språk: Engelska.

Huvudfokus ligger också på tekniker för utvärdering och analys av konkurrenter. Genom principerna för ekonomi och finansiering kan deltagarna mäta lönsamheten och se till att budgetar och strategier följs samt införa särskilda system för kostnadskontroll. För att föra en modekollektion eller en lyxprodukt vidare till grossist- och detaljhandelskanaler krävs en blandning av både konkret affärssinne och kreativ kommunikationsförmåga för att man ska kunna slutföra processen på ett framgångsrikt sätt, fastställa målgrupp, prisnivåer och planera marknadsföring och distributionskanaler.

Deltagarna lär sig praktiska färdigheter genom att samarbeta med internationella företag i samband med branschprojekt och fallstudier samt genom gästföreläsningar och föredrag från gästande yrkesverksamma och experter inom sektorn. Programmets övergripande mål är att utbilda framtida affärsfolk som kan skapa en giltig affärsplan eller ett kommersiellt förslag, antingen för ett nystartat företag, nya affärsprojekt eller för utveckling av ett befintligt varumärke.

 • Modesystemet, förutsägelser och konsumentmarknader
 • Trender, kulturella rörelser, innovation
 • Produktion och tillverkningsprocesser
 • Modeinköparens roll
 • Marknadsföringsstrategier och kommunikationsverktyg
 • Varumärken och varumärkesbyggande
 • Ekonomi och förvaltningskontroll
 • Modeförsäljning och digital marknadsföring
 • Modets historia fram till i dag
 • Teori och praktik inom kreativ forskning
Karriärmöjligheter: detaljhandelschef, affärsutvecklare, kommersiell direktör, projektledare, verksamhetschef
Kontakta oss

Fashion business 3

Fashion Business & Entrepreneurship

Master, 1 år. Milano. Språk: Engelska.

Att starta ett nytt företag och utveckla nya kommersiella idéer är vad alla toppchefer upplever någon gång under sin karriär. Med en solid grund inom tre huvudområden: modebranschen, marknadsföring och kommunikation inom modebranschen samt modejuridik, är en professionellt planerad nystart ett säkert steg mot framgång.

Masterkurser ges inom följande inriktningar:

 1. Fashion Business & Entrepreneurship / Fashion Start-Up
 2. Fashion Product Management
 3. Fashion Buying & Merchandising
 4. Fashion & Luxury Brand Management
 5. Fashion Omnichannel & E-Commerce
 6. Fashion Promotion, Communication & Digital Media
 7. Global Master for Luxury Business Professionals
Vill du boka ett vägledningsmöte?