Social design

NABA:s tvååriga masterprogram i social design gör det möjligt för studenterna att förstå de nya sociala behoven i vår tid och utforska nya scenarier för den globala formgivaren.

Produkt- och servicedesign

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och det nödvändiga sökandet efter ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående.

Inredningsdesign

I den här tvååriga masterutbildningen utforskas grundligt teman och metoder relaterade till interiörer som spelar en allt viktigare roll i nutiden.

Urban vision & arkitekturdesign

Masterprogrammet i Urban vision & arkitektonisk design erbjuder nya tekniker för att undersöka de metoder, verktyg och ämnen som definierar samtida stads- och arkitekturprojekt. I det här programmet kommer du att studera designbaserade strategier för att omvandla städer och förnya storstadsområden.

Inredningsdesign, intensiv

Lär dig att skapa en ”identitet” för bostäder, butiker, offentliga lokaler och utställningslokaler. Detta program ger en grundlig kunskap om de tekniska och teoretiska begreppen inom inredningsdesign och uppfyller behoven hos dem som har begränsad tid till sitt förfogande, eller för deltagare som har liten eller ingen tidigare erfarenhet.