New Urban Design

Den här ettåriga masterutbildningen ger ett nytt perspektiv på stadsarkitekternas roll och ger studenterna möjlighet att öka sin erfarenhet av att förstå, tolka och utforma städer för att möta den nya komplexiteten i urbana sammanhang.

Studenterna får sedan komplettera de nya erfarenheterna med praktiska åtgärder samt etablera relationer med lokala och internationella partners. Genom research av nya sätt att förstå hur städer är uppbyggda ger utbildningen det som krävs för att genomföra nya stadsbyggnadsprojekt, med särskild uppmärksamhet på servicedesign.

Fokus

  • Att förstå staden i olika proportioner och dimensioner (den fysiska staden, den sociala staden, den politiska staden) för att utveckla stadsbyggnadsprojekt med särskild uppmärksamhet på omformning av service (fysiska, sociala och politiska)
  • Att hitta ett metodiskt tillvägagångssätt för att hantera utformning, upprustning och planering av stadsdelar, tillfälliga aktiviteter och evenemang i samhället, sammankopplingar mellan byggnader, transportsystem, sociala nätverk, miljön och vård av de lokala samhällena
  • Att kunna interagera med de viktigaste partnerna inom branschen: institutioner, föreningar, företag, arkitektföretag, sociologer, antropologer och medborgare

Karriärmöjligheter: stadsplanerare, designer för stadsvarumärken, konsult inom offentlig förvaltning, konsult för kommunala företag och företag som tillhandahåller flera nyttigheter, arkitekt- och ingenjörsbyråer samt företag som arbetar med stadsplanering.

Jag vill veta mer