Product design

Magisterprogrammet i produktdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer. Studenten kommer att få möjlighet att arbeta i projekt med företag som ligger i framkant när det gäller produktdesign, teknik och affärsverksamhet. Studenten kommer att lära sig att analysera nuvarande branschriktningar, förutse framtida trender och utforska nya områden inom design, teknik, tillverkning och distribution.

Detta program utbildar yrkesverksamma som kan utforma produkter för olika industrisektorer på både lokal och global nivå. De utexaminerade kan starta egna företag eller arbeta på designföretag, arkitektur- och designstudior eller i forskningsmiljöer.

Fokus

  • Analysera branschen och framtida trender
  • Utforska nya områden inom Design
  • Utforska nya tekniker
  • Utveckla distribution och fabriker

Karriärmöjligheter: produktdesigner, industridesigner, förpackningsdesigner, produktingenjör, produktchef.

Kontakta oss för mer info