Social Design

NABAs tvååriga masterprogram i social design gör det möjligt för studenterna att förstå de nya sociala behoven i vår tid och utforska nya scenarier för den globala formgivaren.

När designen syftar till att definiera strategier för social utveckling kan den värdesätta mänskliga och naturliga resurser, driva fram hållbar innovation, främja utvecklingen av lokalsamhällen och aktivera dynamiken i den sociala utvecklingen genom ett globalt ”samarbetsinriktat” tillvägagångssätt.

Fokus

  • Lära sig en designmetodik som kombineras med färdigheter för att verka i sociala, kulturella och politiska initiativ
  • Utveckla projekt som syftar till att aktivera sociala gemenskaper och till att värdesätta miljömässiga, urbana och naturliga sammanhang genom verkliga fallstudier
  • Förvärva förmågan att läsa av den sociala och kulturella dynamiken och förutse möjliga framtida utvecklingar för en hållbar samhällsutveckling

Karriärmöjligheter: kommunikationsdesigner, produktdesigner, social designer, miljödesigner, samhällsdesigner, designer för evenemang, strategisk planerare, förvaltare av offentlig politik, designkonsult, projektledare för sociala frågor.

Kontakta oss