Design & innovation

Det här tvååriga masterprogrammet erbjuder ett innovativt förhållningssätt till kreativitet och designbranschen. Designbranschen genomgår nu ett avgörande skifte när den rör sig in i nutida sammanhang.

Inrednings- och bostadsdesign

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Produktdesign

Magisterprogrammet i produktdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig …

Produktdesign

Genom föreläsningar och designaktiviteter får studenterna lära sig att navigera i designprocessen från början till slut, och kombinera tekniska färdigheter med estetiska experiment för att skapa höginnovativa produkter.

Inredningsdesign

Under den första delen av denna masterutbildning kommer studenterna att bearbeta de nya estetiska språken i samklang med internationella trender och stärka sina tekniska och planeringsmässiga färdigheter i enlighet med innovativ teknik.

Ny urban design

Den här ettåriga masterutbildningen ger ett nytt perspektiv på stadsarkitekternas roll och ger studenterna möjlighet att öka sin erfarenhet av att förstå, tolka och utforma städer för att möta den nya komplexiteten i urbana sammanhang.

Social design

NABA:s tvååriga masterprogram i social design gör det möjligt för studenterna att förstå de nya sociala behoven i vår tid och utforska nya scenarier för den globala formgivaren.

Produkt- och servicedesign

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och det nödvändiga sökandet efter ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående.

Inredningsdesign

I den här tvååriga masterutbildningen utforskas grundligt teman och metoder relaterade till interiörer som spelar en allt viktigare roll i nutiden.