Produktdesign

Product Design

Produktdesign 1

Innovationsorienterade projekt för produkt- och möbeldesignindustrin

Kursen kännetecknas av sin betoning på research och innovation, och ger deltagarna en unik professionell förmåga att tolka sociokulturell utveckling genom estetisk research och integrera den som nya produktspråk i mycket innovativa projekt, i kombination med en strategisk uppmärksamhet på ny teknik och nya material.

Deltagarna kommer att delta i projekt för framstående italienska designvarumärken under överinseende av art directors på högsta nivå.

Fokus

  • Innovation inom produkt- och möbeldesign
  • Tekniska experiment
  • Produktionsmetoder inom design
  • Undersökning och definition av designspråk
  • Designkultur och nya scenarier
Karriärmöjligheter: möbeldesigner, produktdesigner, chef för produktutveckling, designchef, konstnärlig ledare för designintensiva företag
Vill du boka ett vägledningsmöte?