Product and Service Design

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och det nödvändiga sökandet efter ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående.

I ständig interaktion med föreläsare och yrkesverksamma blir studenterna på denna tvååriga mastersutbildning fullskaliga formgivare som kan hantera alla utvecklingsfaser av ett projekt, från utformning till produktion.

Fokus

  • lära sig ett integrerat förhållningssätt till formgivning, som är öppet för att utforska värderingar och behov hos en ny, global mänsklighet, liksom dess hållbara förhållande till miljön
  • förutse den möjliga utvecklingen av objektets roll som fysisk terminal för virtuella relations- och interaktionssystem
  • utveckla projekt genom erfarenhetsbaserade, fysiska relationer till objekten och experimentera med system för snabb prototypframställning och digital tillverkning

Karriärmöjligheter: produktdesigner, tjänsteutformare, UX/UI-designer, varumärkesspecialist, produktutvecklingschef, specialist på 3D-modellering, designansvarig, varumärkesformgivare, konstnärlig ledare.

Jag vill veta mer