Urban vision & arkitekturdesign

Urban Vision & Architectural Design

Urban vision & arkitekturdesign 1

Magister 11 månader, dubbel magister 14 månader

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Magisterprogrammet i urban vision & arkitekturdesign erbjuder nya tekniker för att undersöka de metoder, verktyg och ämnen som definierar samtida stads- och arkitekturprojekt. I det här programmet kommer du att studera designbaserade strategier för att omvandla städer och förnya storstadsområden.

Med hänsyn till faktorer som miljö, social rättvisa och ekonomisk livskraft kommer du att utforma koncept för privata och offentliga utrymmen och samarbeta i projekt som definierar en bättre urban framtid.

Karriärmöjligheter: arkitekt, arkitektassistent, stadsplanerare, stadsplanerare, projektforskare, projektledare, landskapsarkitekt, landskapsarkitekt
Vill du veta mer om programmet?