Urban vision & arkitekturdesign

Urban Vision & Architectural Design

Urban vision & arkitekturdesign 1

Master 11 månader. Dubbel master 14 månader.

Masterprogrammet i Urban vision & arkitektonisk design erbjuder nya tekniker för att undersöka de metoder, verktyg och ämnen som definierar samtida stads- och arkitekturprojekt. I det här programmet kommer du att studera designbaserade strategier för att omvandla städer och förnya storstadsområden.

Med hänsyn till faktorer som miljö, social rättvisa och ekonomisk bärkraft kommer du att utforma koncept för privata och offentliga rum och samarbeta i projekt som definierar en bättre urban framtid.

Karriärmöjligheter: arkitekt, arkitektassistent, stadsplanerare, stadsplanerare, projektforskare, projektledare, landskapsarkitekt, landskapsarkitekt
Vill du veta mer om programmet?