Urban Vision & Architectural Design

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda studenten genom individuell coachning och mentorskap. Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Magisterprogrammet i urban vision & arkitekturdesign erbjuder nya tekniker för att undersöka de metoder, verktyg och ämnen som definierar samtida stads- och arkitekturprojekt. I det här programmet kommer studenten att studera designbaserade strategier för att omvandla städer och förnya storstadsområden. Med hänsyn till faktorer som miljö, social rättvisa och ekonomisk livskraft kommer studenten att utforma koncept för privata och offentliga utrymmen och samarbeta i projekt som definierar en bättre urban framtid.

Efter utbildningen kan studenterna få anställning på design-, arkitektur- och ingenjörsbyråer, regionala utvecklingsbyråer, stadsplaneringsavdelningar eller fastighets- eller byggföretag.

Fokus

  • Metoder, verktyg och ämnen för stadsprojekt
  • Designbaserade strategier
  • Designprojekt för privata och allmänna platser

Karriärmöjligheter: arkitekt, arkitektassistent, stadsplanerare, stadsplanerare, projektforskare, projektledare, landskapsarkitekt, landskapsarkitekt.

Vill du veta mer om programmet?