Inredningsdesign

Interior Design

Design 4

Ettårig magisterexamen

Under den första delen av kursen kommer deltagarna att bearbeta de nya estetiska språken i samklang med internationella trender och stärka sina tekniska och planeringsmässiga färdigheter i enlighet med innovativ teknik.

Efter en första gemensam del har studenterna möjlighet att välja mellan två olika inriktningar: inriktningen för inredningsdesign kommer att fokusera på teman som bostadsinteriörer, hemutrymmen och planering av interiörer i butiksutrymmen. Utbildningen i kontraktsdesign kommer att fokusera på storskaliga projekt inom hotell, bostadskomplex, museer och teaterutrymmen.

Fokus

  • Nya estetiska språk för interiörer
  • Analysera och tolka internationella trender.
  • Förstå tekniska aspekter i inredningsprojekt.
  • Innovation och tekniska lösningar
  • Tolka och översätta kundens identitet till det tilldelade projektet.
  • Hantera förhållandet mellan kund och produktionsbehov.
Karriärmöjligheter: projektdesigner, inredningsdesigner, butiksdesigner Manager i inredningsutställningsrum för inredningsdesign, chef för kontraktsavdelningen, kontraktschef för hotellbranschen, art director, produktchef
Berätta mer om utbildningen