Interior Design

Under den första delen av denna masterutbildning kommer studenterna att bearbeta de nya estetiska språken i samklang med internationella trender och stärka sina tekniska och planeringsmässiga färdigheter i enlighet med innovativ teknik.

Efter en första gemensam del har studenterna möjlighet att välja mellan två olika inriktningar. Inriktningen för inredningsdesign kommer att fokusera på teman som bostadsinteriörer, hemutrymmen och planering av interiörer i butiksutrymmen. Utbildningen i kontraktsdesign kommer att fokusera på storskaliga projekt inom hotell, bostadskomplex, museer och teaterutrymmen.

Fokus

  • Nya estetiska språk för interiörer
  • Analysera och tolka internationella trender.
  • Förstå tekniska aspekter i inredningsprojekt.
  • Innovation och tekniska lösningar
  • Tolka och översätta kundens identitet till det tilldelade projektet.
  • Hantera förhållandet mellan kund och produktionsbehov.

Inriktningar

Masterprogrammet ges inom följande inriktningar:

  1. Inredningsdesign
  2. Kontraktsdesign för inredning

Karriärmöjligheter: projektdesigner, inredningsdesigner, butiksdesigner, Manager inom inredningsdesign, chef för kontraktsavdelningen, kontraktschef för hotellbranschen, art director, produktchef.

Berätta mer om utbildningen