Interior & Living Design

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda studenten genom individuell coachning och mentorskap. Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Inredningsdesignen tar djupt hänsyn till de typer av relationer, aktiviteter och vanor som ett rum kommer att möjliggöra. I Domus Academys masterprogram i inrednings- och bostadsdesign kommer studenten att samarbeta med internationella kollegor och yrkesverksamma på företag i projekt som återuppfinner inrednings- och bostadsområdena. Med kulturella, sociala och praktiska frågor i åtanke kommer studenten att undersöka material, möbler, belysning och ny teknik när de planerar nya och innovativa utrymmen.

Masterprogrammet syftar till att utbilda en ny yrkesperson som kan kombinera tekniska och designmässiga färdigheter med strategiska förmågor: en ny yrkesperson som är medveten om det band som rummet skapar i våra sinnen, och som är uppmärksam på processer och timing i projektledning. Karriärerna inom inredningsdesign är många och varierande. Studenter från detta program arbetar inom heminredning, detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen, evenemangsplanering, möbeldesign och arkitektur.

Fokus

  • Kulturella, praktiska och sociala påverkningar på inredningsdesign
  • Material, möbler, ljus och nya tekniker för att skapa innovativa utrymmen

Karriärmöjligheter: Inredningsdesigner, utställningsdesigner, ljusdesigner, designer för bostäder, planerare av utrymmen

Vill du veta mer om utbildningen?