Inrednings- och bostadsdesign

Interior & Living Design

Studera inrednings- och bostadsdesign i Milano. Masterkurs på Domus Academy.

Magister 11 månader, dubbel magister 14 månader

Programmet är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Inredningsdesignen tar djupt hänsyn till de typer av relationer, aktiviteter och vanor som ett rum kommer att möjliggöra. I Domus Academys masterprogram i inrednings- och bostadsdesign kommer du att samarbeta med internationella kollegor och yrkesverksamma på företag i projekt som återuppfinner inrednings- och bostadsområdena. Med kulturella, sociala och praktiska frågor i åtanke kommer du att undersöka material, möbler, belysning och ny teknik när du planerar nya och innovativa utrymmen.

Karriärmöjligheter: Inredningsdesigner, utställningsdesigner, ljusdesigner, designer för bostäder, planerare av utrymmen
Vill du veta mer om utbildningen?