Design & innovation

Design Innovation

Design & innovation 1

Tvåårig masterexamen

Det här tvååriga masterprogrammet erbjuder ett innovativt förhållningssätt till kreativitet och designbranschen. Målet är att fastställa och förutse tvärkulturella inriktningar på mångfacetterade teman.

Design genomgår ett avgörande, paradigmatiskt skifte när den rör sig in i samtida sammanhang. I takt med att angelägna sociala och miljömässiga frågor sammanstrålar med den kontinuerliga utvecklingen av avancerad teknik, ökar möjligheterna till vad och hur vi utformar och vilken typ av upplevelser vi skapar.

Masterprogrammet erbjuder en innovativ vision och ett innovativt förhållningssätt till kreativitet och industrin. Du kommer att utforska teknik genomgående, inklusive virtuell, förstärkt och utvidgad verklighet; artificiell intelligens, webb 3.0 och materialekologi. Du kommer också att tillämpa nya designstrategier och modeller på tvärgående och hybrida framtider och på frågor om hållbarhet och cirkuläritet.

Fokus

  • Strategi, vision och design.
  • Människocentrerad design.
  • Tekniska framsteg och nya designförslag.
  • Tillämpning av tvärvetenskaplig kunskap på omvälvande inriktningar inom design. Du kommer att utforska teoretiska kurser på djupet och sedan omsätta dina kunskaper i praktiken inom en okonventionell blandning av workshops, seminarier, specialiserade laboratorier och bootcamps.
Vill du ha mer information om masterprogrammet?

Första året

Under programmets första år kommer du att undersöka och kontextualisera designens utökade roll och kritiskt utforska strategier, konvergenser och handlingsfält. Det centrala temat om designern som möjliggörare kommer att vägleda din studie av nya metoder, sammanhang och verktyg och deras förhållande till varandra när det gäller att producera genomtänkta, synergistiska interventioner.

Teoretiska kursämnen är bland annat konsthistoria, fenomenologi för samtida design och alternativa designkontexter. Workshoppar och laborationer fokuserar på nya verktyg och relationer, strategier, materialforskning och experiment.

Andra året

Under ditt andra år i programmet kommer du att tillämpa dina kunskaper om innovation och om komplexa relationer, verktyg och tekniker på aktuella och framtida teman inom designvärlden.

Du förväntas definiera och stödja dina designförslag med solida teoretiska grunder för att leverera professionella projekt.

Du kommer att få möjlighet att delta i workshops och laboratorier samt i generativa och acceleratoriska bootcamps. Det andra året omfattar också ett examensarbete.

Karriärmöjligheter: Produkt/strategisk designer, materialinnovatör, designchef, FoU- och processinnovatör, chef för innovation och omvandling, specialist på design av utvidgad verklighet, expert på generativ design, designer för användarupplevelser
Behöver du vägledning?