Kommunikationsdesign

Denna tvååriga masterutbildning ger en bred grund inom sociologiska, kulturella och kreativa sammanhang tillsammans med moderna mediekanaler. Detta för att studenterna skall kunna skapa minnesvärda kommunikationsstrategier …

Kreativ reklam

NABAs ettåriga masterutbildning inom kreativ reklam ger studenterna möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i copywriting, storytelling och art direction, vilket gör att de kan producera reklamkampanjer i flera typer av medier.

UX design

Denna tvååriga master ger studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom specialiserade och mycket avancerade studier och att förvärva de instrument som krävs för att projektera komplexa digitala kommunikationssystem, genom en praktisk workshopmetod.

Visuell design och integrerad marknadskommunikation

Masterprogrammet i visuell design och integrerad marknadskommunikation kombinerar den typiska marknadsföringsstrategin, som vanligtvis omfattas av mer företagsorienterade kurser och den konstnärligt expressiva strategin som används inom ny teknik. 

Visuell varumärkesdesign

Masterprogrammet i Visual Brand Design är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten …

Servicedesign

Magisterprogrammet i servicedesign på Domus Academy är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda studenten …

Interaktionsdesign

Domus Academys magisterkurs i interaktionsdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Lyxvarumärkes-management

Magisterprogrammet i Luxury Brand Management förbereder studenterna för att hantera den känsliga balansen mellan kreativitet och affärer för lyxvarumärken. Deltagarna får lära sig hur ett varumärkes syfte och utbud passar in i ett bredare demografiskt, socialt och kulturellt landskap.

Affärsdesign

Masterprogrammet i affärsdesign skapar nya kopplingar mellan affärs- och designvärlden. På ett inspirerande och tvärvetenskapligt sätt fokuserar programmet på hur man tillämpar designkultur …