UX design

User Experience Design

Studera Design och integrerad marknadskommunikation

Denna masterutbildning ger teoretiska, tekniska och metodologiska färdigheter för utformning av komplexa digitala kommunikationssystem. Genom en kontinuerlig syntes mellan kreativitet och strategi, och med ett analytiskt och systemiskt förhållningssätt till design som hänvisar till kognitiv psykologi och samtida visuell kultur, behandlar magisterexamen studiet och utformningen av digitala gränssnitt (webbplatser, appar, digital publicering, sakernas internet etc.) och har ett fokus på användarupplevelse (UX/UI) samt informationsarkitektur.

Fokus

  • identifiera den potential som ny teknik erbjuder samt effekterna av samspelet mellan människor och informationstekniska system, och försöka förstå deras inflytande på kommunikationsprocesser
  • söka och analysera den information som behövs för att utforma effektiva kreativa lösningar och utveckla samtida språk och visuella stilar som också är anpassade till den tekniska kontexten
  • organisera och förvalta komplexa designprojekt som integrerar upplevelse-, varumärkes-, design- och användbarhetsaspekter av digitala produkter eller onlinetjänster, för att effektivt uppfylla målen för innehållsförvaltningen
Karriärmöjligheter: webbdesigner, UX/UI-designer, gränssnittsdesigner, designer för upplevelser, interaktionsdesigner, ledare för användarupplevelse, direktör för digitala tjänster, UX/UI-forskare, informationsarkitekt, innehållsstrateg
Kontakta oss