User Experience Design

Denna tvååriga master ger studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom specialiserade och mycket avancerade studier och att förvärva de instrument som krävs för att projektera komplexa digitala kommunikationssystem, genom en praktisk workshopmetod.

Genom att kombinera kreativitet och strategi och genom ett analytiskt och systemiskt förhållningssätt till design behandlar magisterexamen studiet och utformningen av digitala gränssnitt.  Med ett fokus på användarupplevelse som hänvisar till kognitiv psykologi och samtida visuell kultur hanterar man ämnen som webbplatser, appar, digital publicering, internet of things, (UX/UI) samt informationsarkitektur.

Fokus

  • Identifiera den potential som ny teknik erbjuder samt effekterna av samspelet mellan människor och informationstekniska system.
  • Förstå den nya teknikens inflytande på kommunikationsprocesser
  • Söka och analysera den information som behövs för att utforma effektiva och kreativa lösningar samt utveckla samtida språk och visuella stilar som är anpassade till den tekniska lösningen
  • Organisera och förvalta komplexa designprojekt som integrerar upplevelse, varumärkesdesign och användarvänlighet av digitala produkter eller onlinetjänster.

Karriärmöjligheter: webbdesigner, UX/UI-designer, gränssnittsdesigner, designer för upplevelser, interaktionsdesigner, ledare för användarupplevelse, direktör för digitala tjänster, UX/UI-forskare, informationsarkitekt, innehållsstrateg.

Kontakta oss