Kreativ reklam

Creative advertising

Studera kreativ reklam i Milano.

Ettårig magisterexamen

NABA:s masterutbildning inom kreativ reklam ger studenterna möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i copywriting, storytelling och art direction, vilket gör att de kan producera reklamkampanjer i olika typer av medier.

Den didaktiska metoden för masterprogrammet består av en serie möten med väletablerade yrkesverksamma och företag inom italiensk och internationell reklam som leder studenterna genom de viktigaste teknikerna i den kreativa reklamprocessen, med en typisk ”learning-by-doing”-metod.

Fokus

  • att genom teori och praktik få en grundläggande kunskap om kreativ reklam
  • experimentera med verkliga kampanjer och uppdrag med internationella ledande partner
  • delta i prestigefyllda internationella kreativa tävlingar
Karriärmöjligheter: AD / art director, konstnärlig ledare, copywriter, kreativ chef, strategisk planerare.
Vill du veta mer om utbildningen?