Creative advertising

NABAs ettåriga masterutbildning inom kreativ reklam ger studenterna möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i copywriting, storytelling och art direction, vilket gör att de kan producera reklamkampanjer i flera typer av medier.

Den didaktiska metoden för masterprogrammet består av en serie möten med väletablerade branshpersoner och företag inom italiensk och internationell reklam som leder studenterna genom de viktigaste teknikerna i den kreativa reklamprocessen, med en typisk ”learning-by-doing”-metod.

Fokus

  • Att genom teori och praktik få en grundläggande kunskap om kreativ reklam
  • Experimentera med verkliga kampanjer och uppdrag med internationella ledande partners
  • Delta i prestigefyllda internationella kreativa tävlingar

Karriärmöjligheter: AD / art director, konstnärlig ledare, copywriter, kreativ chef, strategisk planerare.

Vill du veta mer om utbildningen?