Visual Brand Design

Masterprogrammet i Visual Brand Design är workshopbaserat med stöd av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt kopplad till deras framtida karriärer.

Domus Academys masterprogram i visuell varumärkesdesign syftar till att utbilda effektiva, dynamiska och mångsidiga varumärkesdesigners och varumärkeschefer som är öppna för visionära innovationer. Studenten kommer att lära sig identifiera ett företags kärnfilosofi. De kommer få en djup förståelse för dess produkter och tjänster samt utforma innovativa sätt att kommunicera företagets värderingar och berättelse till kunderna genom fysiska, digitala och sociala medier.

Fokus

  • Identifiera ett företags kärnvärden och dess framtida behov
  • Skapa kommunikationsstrategier och marknadsföringskampanjer som fångar uppmärksamheten hos en specifik målgrupp
  • Behärska olika marknadsföringstekniker och visuella språk för att tillämpa på en projektbeskrivning
  • Utforma innovativa och kreativa sätt att interagera med kunderna genom fysiska, digitala och sociala mediekanaler

Karriärmöjligheter: visuell varumärkesdesigner, varumärkesansvarig, strateger för varumärket, grafisk formgivare, designer för användargränssnitt, produktstrateg.

Kontakta oss för vägledning