Visual design and integrated marketing communication

Masterprogrammet i visuell design och integrerad marknadskommunikation kombinerar den typiska marknadsföringsstrategin, som vanligtvis omfattas av mer företagsorienterade kurser och den konstnärligt expressiva strategin som används inom ny teknik. 

Genom att ständigt arbeta med verkliga projekt och analysera de grundläggande elementen i marknadsföring, integrerad kommunikation och samtida kulturella scenarier tillsammans med möjligheten till tvärvetenskapliga aktiviteter får studenterna möjlighet att konfrontera det professionella sammanhanget. Studenterna får uppleva nya kreativa och operativa modeller som kommer att stödja dem i utvecklingen av en sund professionell och projektprofil.

Fokus

  • Avkoda kommunikationens element och språk samt deras samtida kulturella och imaginära sammanhang
  • Bedöma olika kommunikationsspråk och identifiera kommunikationsprocessernas inverkan på dagens socioekonomiska och kulturella sammanhang
  • Hantera komplexa kommunikationsprojekt och hitta den rätta balansen mellan den ekonomiska och den konstnärligt kreativa dimensionen

Karriärmöjligheter: kommunikationsdesigner, marknadsföringsexpert, konstnärlig ledare, copywriter, strategisk planerare, kommunikationsansvarig, designer för användarupplevelser och gränssnitt, varumärkesformgivare, ansvarig för sociala medier, digital strateg, kreativ chef.

Vill du ha mer info?