Communication Design

Denna tvååriga masterutbildning ger en bred grund inom sociologiska, kulturella och kreativa sammanhang tillsammans med moderna mediekanaler. Målsättningen är att studenterna skall kunna skapa minnesvärda kommunikationsstrategier som kan resonera med de mest utvecklade sociala föreställningsvärldarna.

Deltagarna ges de kritiska verktygen för att på djupet undersöka det komplexa förhållandet mellan digital kommunikation, social förändring, bildkultur och nya medier. Genom att fördjupa kunskaperna om de senaste teknikerna för visuell kommunikation i syfte att skapa mycket relevanta kommunikationskampanjer lär sig studenterna att behärska art direction med särskilt fokus på digital kommunikation och kreativ användning av de möjligheter som erbjuds genom ny teknik och multimediespråk.

Programmet bygger en gedigen förståelse för kommunikationens utveckling genom spridningen av nya medier i syfte att utbilda en ny generation kommunikatörer som är experter på visuell berättarkonst och perfekt anpassade till sociala och kulturella förändringar.

Fokus

  • Design för integrerade kommunikationskampanjer
  • Art Direction för avancerad varumärkesprofilering
  • Visuella multimediespråk
  • Viktiga trender inom visuell design
  • Kommunikationens sociologi

Inriktningar

Masterprogrammet ges inom följande inriktningar:

  1. Kommunikationsdesign
  2. Digital art direction
  3. Digital design för immersiva upplevelser
  4. Design för spel och virtuell verklighet

Karriärmöjligheter: Chef för digital kommunikation, reklamchef, skapare av socialt innehåll för varumärken, innehållsutvecklare/innehållsförvaltare för förlag, projektledare för evenemang och utställningar.

Vill du veta mer?