Interaktionsdesign

Interaction Design

Studera Interaktionsdesign i Milano

Magister 11 månader, dubbel magister 14 månader

Domus Academys magisterkurs i interaktionsdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Interaktionsdesign handlar om att skapa en produkt, tjänst eller plats som människor kommer att interagera med genom ett intuitivt visuellt och haptiskt (taktilt) gränssnitt. Lär dig att definiera problem och lösningar inom området interaktion och användarupplevelse. När du skapar berikade upplevelser genom innovativ teknik kommer du att uppmuntras att omvandla dina ursprungliga designvisioner till marknadsmöjligheter.

Karriärmöjligheter: interaktionsdesigner, designer för användarupplevelser, designer för användargränssnitt, visuell formgivare, digital strateg, designansvarig.
Kontakta oss