Interaction Design

Domus Academys magisterkurs i interaktionsdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Interaktionsdesign handlar om att skapa en produkt, tjänst eller plats som människor kommer att interagera med genom ett intuitivt visuellt och haptiskt (taktilt) gränssnitt. Lär dig att definiera problem och lösningar inom området interaktion och användarupplevelse. När du skapar berikade upplevelser genom innovativ teknik kommer du att uppmuntras att omvandla dina ursprungliga designvisioner till marknadsmöjligheter.

Fokus

  • Definiera problem och lösningar inom området interaktion och användarupplevelse
  • Skapa upplevelser genom innovativ teknik
  • Omvandla dina ursprungliga designvisioner till marknadsmöjligheter

Karriärmöjligheter: interaktionsdesigner, designer för användarupplevelser, designer för användargränssnitt, visuell formgivare, digital strateg, designansvarig.

Kontakta oss