Business Design

Masterprogrammet i affärsdesign skapar nya kopplingar mellan affärs- och designvärlden. På ett inspirerande och tvärvetenskapligt sätt fokuserar programmet på hur man tillämpar designkultur, metodik och känslighet på ett brett spektrum av företag, inklusive etablerade organisationer, stora, medelstora och små företag samt nystartade företag.

Den här utbildningen kan läsas som en magister på 11 månader, eller som en dubbel magister på 14 månader.

Programmet är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap. Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt kopplad till deras framtida karriärer.

Fokus

  • Lära sig om designdrivna företags-strategier
  • Varumärkesbyggande och kommunikation
  • Utarbeta planer för affärsutveckling, varumärkesbyggande, marknadsföring och kommunikation för hela företaget samt för specifika produktlinjer och nya satsningar.

Karriärmöjligheter: Varumärkesstrateg och kommunikatör, entreprenör, produktchef, projektledare, företagskonsult, innovationsledare, chef för affärsutveckling.

Kontakta oss för studievägledning