Affärsdesign

Business Design

Affärsdesign 1

Magister 11 månader, dubbel magister 14 månader

Programmet är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare kommer att vägleda dig genom individuell coachning och mentorskap.

Kombinationen av ackrediterade kurser och verkliga professionella projekt ger studenterna möjlighet att bygga på sin akademiska grund och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet som är direkt tillämplig på deras framtida karriärer.

Magisterkursen i affärsdesign skapar nya kopplingar mellan affärs- och designvärlden. Studenterna kommer att arbeta med projekt relaterade till design och design av företag. Programmet är upplysande och tvärvetenskapligt och fokuserar på hur man tillämpar designkultur, metodik och känslighet på ett brett spektrum av företag, inklusive etablerade företag, stora, medelstora och små företag och nystartade företag.

Studenterna kommer att lära sig om designdrivna ledningsstrategier när de utarbetar planer för affärsutveckling, varumärkesprofilering, marknadsföring och kommunikation för hela företaget samt för specifika produktlinjer och nya satsningar.

Karriärmöjligheter: Varumärkesstrateg och kommunikatör, entreprenör, produktchef, projektledare, företagskonsult, innovationsledare, chef för affärsutveckling.
Kontakta oss för studievägledning