Design

Studera design, produktdesign, inredningsdesign och social design, på NABA i Milano

NABA:s kandidatutbildning i design går efter ”learning by doing” och blandar teoretiska studier med erfarenhetsbaserade workshops.

Efter att ha gått igenom grunderna och teknikerna kommer studenterna lära sig att förstå den mängd av olika former av design som finns, samt hur de kan använda det i sina projekt.

Programmet syftar till att stimulera känslighet och passion för objekt, som återspeglar och formar det mänskliga livet. Studenterna utforskar ytor och plats och hur de fungerar med olika objekt och funktioner.

Fokus

  • Förvärva kulturell, vetenskaplig och teknisk kompetens för att utveckla ett tillvägagångssätt för problemställning och problemlösning
  • Utveckla förmågan att förstå specifika användningssammanhang, översätta de analytiska elementen till typologiska och formella lösningar och fastställa aspekter av marknadsföring och distribution
  • Lära sig att använda verktyg och tekniker för att representera utrymmen och produkter
Karriärmöjligheter: Formgivare, inrednings-, möbel-, events- och servicedesigner.

Första året ges också som ettårsprogram – certifikat i design

NABA:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Kontakta oss för mer info

Design 1

Specialisering: Inredningsdesign

Kursen fördjupar perspektivet och utökar studenternas expertis i en miljödimension som syftar till att sammanfatta scenografiska och arkitektoniska aspekter samt sociala och kulturella värden.

Studenterna ges möjlighet att utvidga sin verksamhetshorisont från hemmiljö till offentlig, genom att integrera tillämpningsmodeller som har sitt ursprung i studiet av inredning i modern tradition och som syftar till att hantera den nya dynamik som den digitala tekniken utlöser.

Design 2

Specialisering: Produktdesign

Kursen syftar till att vägleda studenterna i att skapa en professionell profil som är förenlig med den internationella designens historiska utveckling, och särskilt med den italienska och milanesiska skolans arv, men som samtidigt har förmågan att se mot samtida scenarier.

Genom en progressiv förfining av nödvändiga tekniska färdigheter och en därmed sammanhängande utveckling i kulturella och estetiska termer, ger kursen studenterna verktyg för att kunna ta sig in i den konkurrenskraftiga och fascinerande kontexten av 1900-talets design.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?