Hur ska vi bemöta utmaningarna inom ett område som samtidskonsten, som både expanderar och förändras? Varför ska vi välja att producera och förvalta konst i dag?

Utbildningarna inom visuell konst penetrerar den globala utbredningen av utställningar, museer och institutioner, genom ett brett spektrum av experimentella metoder, nya medier och nya yrkesroller.