Måleri & bildkonst

Painting and Visual Arts

Studera konst & visuell design i Milano.

NABA:s kandidatutbildning inom måleri och bildkonst utforskar den samtida konstens utveckling och kopplar den till olika produktionsområden och ger en bred förståelse om konsten i olika sociala sammanhang.

Genom en nytänkande utbildningsmetod upplever studenterna en mängd olika miljöer, tekniker och metoder och utvecklar ett personligt sätt att uttrycka sina estetiska idéer. Programmet ger studenterna en stabil, grund med kunskaper och färdigheter för att kunna livnära sig inom konstvärlden. Under det andra och tredje året ges eleven möjlighet att med specifika och valbara kurser specialisera sig inom det ämne de är intresserade av.

Fokus

  • Lära sig grundläggande färdigheter i teckning, måleri, grafisk design, video, fotografi, ljuddesign, konsthistoria och samtida konst
  • Producera och visa upp artistiska verk
  • Visa kommunikations- och organisationsförmåga som är relevant för konst- och kulturområdet
Karriärmöjligheter: bildkonstnär, illustratör, biträdande kurator, förvaltare av kulturevenemang, filmregissör, grafisk formgivare, fotograferingsansvarig, utställningsdesigner och scenograf, ljud- och videoredigerare.
Behöver du vägledning?

Studera måleri och konst i Milano

Specialisering: Måleri

Kursen i måleri fördjupar förståelsen för mediet och dess språk och hur det används inom dagens samtidskonst. Mer än bara som en färdighet, närmar man sig måleriet i en komplex process, med hänsyn till dess långa och rika historia och dess olika möjliga implikationer i det nuvarande sammanhanget, från teoretiska till praktiska, från sociala till metaforiska.

Studenterna får möjlighet att sätta sin personliga uttrycksförmåga i ett sammanhang och anpassa den till former av samtida visuell representation och dess teoretiska och kritiska förutsättningar, och att förvärva teoretiska och praktiska verktyg som hjälper studenterna att producera, ställa ut, skriva och uttrycka sig genom måleriets språk.

Specialisering: Bildkonst

Kursen i bildkonst utgår från erkännandet av samexistensen av en mängd kreativa tillvägagångssätt och uttrycksformer inom dagens samtidskonst och ger en inblick i det systemiska tillvägagångssätt som krävs för att utveckla komplexa verk, idéer och projekt.

Konsten blir en metod och ett sätt att tänka och göra, som sätts i rörelse genom olika former av praktik och teori, till förmån för en personlig uttrycksförmåga och vision.

I en ständig tvärvetenskaplig dialog genom teoretiska och praktiska erfarenheter har studenterna möjlighet att utforska kreativa, konstnärliga, kritiska och/eller kuratoriska strategier som kommer att hjälpa dem att arbeta som konstnär, konstkritiker, kurator och allehanda verksamheter inom konstvärlden.

Studera visuell konst i Milano

Första året ges också som ettårsprogram – certifikat i måleri och bildkonst

NABAs ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABAs campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

Dags att söka till vårterminen 2024

Vi har ett brett utbud av program som startar i februari.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Jag vill veta mer