Marknader för samtida konst

Contemporary Art Markets

Marknader för samtida konst, Academic Master, 1 år, Milano

Ettårig magisterexamen

Denna ettåriga masterutbildning är ett intensiv program som syftar till att ge studenterna effektiva verktyg för att tolka dynamiken på konstmarknaden, med särskilt fokus på samtida konstnärliga språk. Den första delen av programmet ägnas åt klassrumsaktiviteter, workshops och besök på gallerier, stiftelser och museer. Den andra är inriktad på praktik, vilket gör det möjligt för studenterna att uppleva olika marknadsområden på nära håll, och på de slutliga projekten. Studenterna kommer också att delta i studieresor till Artissima i Turin och Art Basel, branschens viktigaste mässor.

Fokus

  • förstå konstmarknadens och dess aktörers komplexa dynamik
  • skaffa sig gedigna kulturella, juridiska och ekonomiska kunskaper om marknaden
  • utveckla projekt och förvärva historisk och kritisk analys och specialiserad kommunikationskompetens samt praktiska och administrativa färdigheter
Karriärmöjligheter: curator/konservator för privata och företagssamlingar, förvaltare av konstnärsstiftelser och
arkiv, apecialist på auktionshus, konsthandlare, projektledare för gallerier, museer och stiftelser, kommunikationsansvarig och journalist, konstrådgivare, konsult för juridisk och finansiell konsttjänster.
Jag vill veta mer