Contemporary Art Markets

Denna ettåriga masterutbildning är ett program som syftar till att ge studenterna effektiva verktyg för att tolka dynamiken på konstmarknaden, med särskilt fokus på samtida konstnärliga språk. Utbildningen består av två cykler för att ge relevanta färdigheter och en metodisk strategi inom huvudområdena inom den moderna konstvärlden.

Den första delen av programmet ägnas åt klassrumsaktiviteter, workshops och besök på gallerier, stiftelser och museer. Den andra är inriktad på praktik, vilket gör det möjligt för studenterna att uppleva olika marknadsområden på nära håll, och på de slutliga projekten. Studenterna kommer också att delta i studieresor till Artissima i Turin och Art Basel, branschens viktigaste mässor.

Fokus

  • Förstå konstmarknadens och dess aktörers komplexa dynamik
  • Skaffa sig gedigna kulturella, juridiska och ekonomiska kunskaper om marknaden
  • Utveckla en metodisk strategi inom huvudområdena konstmarknad och ekonomi, lagstiftning om konstmarknaden, konstförvaltning, samtida konsthistoria, museologi och historia om insamling, kommunikation och valorisering av samlingar
  • Utveckla projekt och förvärva historisk och kritisk analys och specialiserad kommunikationskompetens samt praktiska och administrativa färdigheter

Karriärmöjligheter: curator/konservator för privata och företagssamlingar, förvaltare av konstnärsstiftelser och arkiv, apecialist på auktionshus, konsthandlare, projektledare för gallerier, museer och stiftelser, kommunikationsansvarig och journalist, konstrådgivare, konsult för juridisk och finansiell konsttjänster.

Jag vill veta mer