Arts Curating

Den samtida världen kräver ett nytt sätt att tänka på konst, kulturarv och mer allmänt på vad är kreativitet. Den treåriga kursen i konstkonservering omdefinierar konstupplevelsen genom att främja kulturella korsningar och överlappningar för kombinerade och blandade ämnesområden som bildkonst, mode, design, fotografi, film, performance och nya medier.

Programmet syftar till att utbilda yrkesverksamma curatorer som kan förmedla kultur och främja det historiska och konstnärliga arvet, genom att återuppfinna konstupplevelsen med hjälp av begreppen kontaminering, eklekticism och digitalt experimenterande. I detta perspektiv blir kuratering och skrivande två verktyg för att konstruera visnings- och utställningsprojekt, publicera bidrag och medieinnehåll, där historisk kunskap, kritiskt tänkande och teknisk innovation möts med blicken riktad mot framtidens konst.

Fokus

  • Konsthistoria
  • Konstkritik
  • Curatorstudier
  • Redaktionellt system
  • Konstförvaltning

Karriärmöjligheter: curator, konstkritiker, journalist, kultutförvaltning, publicering av recensioner och onlineplattformar

Kontakta oss för mer info