Multimediakonst

Multimedia Arts

Visuell konst 2

Den treåriga kursen Multimedia Arts erbjuder en stimulerande resa genom de viktigaste uttrycksspråken som är karakteristiska för dagens samtida konstutövning. Under de senaste tjugo åren har konstvärldens horisonter förändrats fullständigt. Konstverken har gradvis övergivit det materiella för att bli mjukvara och erbjuda åskådarna världar, uppfattningar och situationer som är absolut innovativa och futuristiska.

Den digitala eran förändrar oundvikligen den värld vi lever i och suddar ut gränserna mellan den verkliga och den virtuella världen. I detta scenario tvingas också konsten att ta en hård titt på sig själv och sin egen funktion. Närmat av de informationsflöden som produceras på webben, av de möjligheter som erbjuds av de sociala nätverken och framför allt av experimenterandet med den senaste tekniken, uppmanas konsten att uppfylla förväntningarna hos en ökande publik som allt oftare.

Fokus

  • Fotografi
  • Audiovisuella språk
  • CAD-modellering
  • Installation och videokartläggning
  • VR och AR
Karriärmöjligheter: Multimediakonstnär, fotograf, videokonstnär, konstnärlig ledare, VR-designer
Kontakta oss