Multimedia Arts

Under de senaste tjugo åren har konstvärldens horisonter förändrats fullständigt. Konstverken har gradvis övergivit det materiella för att bli mjukvara och erbjuda åskådarna världar, uppfattningar och situationer som är innovativa och futuristiska. Vår treåriga kandidatutbildning inom digital konst & design erbjuder en resa genom de viktigaste uttrycksformerna inom samtidskonsten. 

Den digitala eran förändrar oundvikligen den värld vi lever i och suddar ut gränserna mellan den verkliga och den virtuella världen. I detta scenario tvingas också konsten att ta en utvärdera sig själv och sin egen funktion. Närd av de informationsflöden som produceras på webben, av de möjligheter som erbjuds av sociala nätverk och framför allt av experimenterandet med den senaste tekniken uppmanas konsten att uppfylla förväntningarna hos en publik som allt oftare söker uppslukande, interaktiva upplevelser, där gränserna och de fysiska eller rumsliga hindren raderats.

Utbildningen i digital konst & design vid Istituto Marangoni är avsedd för alla de personer som vill skaffa sig färdigheter som hjälper dem uttrycka sin egen kreativitet och tillämpa den både i konstens värld och i andra sammanhang, t.ex. inom modebranschen. Programmet riktar sig mot audiovisuella språk och på de möjligheter som den nya digitala tekniken erbjuder, med särskild inriktning på virtuell verklighet och video mapping.

Fokus

  • Fotografi
  • Audiovisuella språk
  • CAD-modellering
  • Installation och video mapping
  • VR och AR

Karriärmöjligheter: multimediakonstnär, fotograf, videokonstnär, konstnärlig ledare, VR-designer

Första året ges också som ettårsprogram

Istituto Marangoni:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på Istituto Marangoni:s campus tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån Istituto Marangoni. Du kan också välja att läsa vidare.

Kontakta oss