Digital konst & design

Creative Multimedia Design

Studera Digital konst och design i Italien.

Vår treåriga kandidatutbildning inom digital konst & design erbjuder en stimulerande resa genom de viktigaste uttrycksformerna inom samtidskonsten. Under de senaste tjugo åren har konstvärldens horisonter förändrats fullständigt. Konstverken har gradvis övergivit det materiella för att bli mjukvara och erbjuda åskådarna världar, uppfattningar och situationer som är absolut innovativa och futuristiska.

Den digitala eran förändrar oundvikligen den värld vi lever i och suddar ut gränserna mellan den verkliga och den virtuella världen. I detta scenario tvingas också konsten att ta en hård titt på sig själv och sin egen funktion. Närd av de informationsflöden som produceras på webben, av de möjligheter som erbjuds av de sociala nätverken och framför allt av experimenterandet med den senaste tekniken, uppmanas konsten att uppfylla förväntningarna hos en ökande publik som allt oftare söker uppslukande, interaktiva upplevelser, där gränserna och de fysiska eller rumsliga hindren avlägsnas.

Utbildningen i digital konst & design vid Istituto Marangoni är avsedd för alla de personer som vill skaffa sig de färdigheter som hjälper dem att uttrycka sin egen kreativitet och tillämpa den både i konstens värld och i andra sektorer, t.ex. inom modebranschen. Kursen är inriktad på audiovisuella språk och på de möjligheter som den nya digitala tekniken erbjuder, med särskild inriktning på virtuell verklighet och s.k video mapping.

Fokus

  • Fotografi
  • Audiovisuella språk
  • CAD-modellering
  • Installation och video mapping
  • VR och AR

Karriärmöjligheter: multimediakonstnär, fotograf, videokonstnär, konstnärlig ledare, VR-designer

Kontakta oss