Interaktionsdesign

Domus Academys magisterkurs i interaktionsdesign är workshopbaserat och stöds av seminarier, föreläsningar, handledning och fältarbete. Yrkesverksamma inom branschen, programledaren och projektledare vägleder studenten genom individuell coachning och mentorskap.

Lyxvarumärkes-management

Magisterprogrammet i Luxury Brand Management förbereder studenterna för att hantera den känsliga balansen mellan kreativitet och affärer för lyxvarumärken. Deltagarna får lära sig hur ett varumärkes syfte och utbud passar in i ett bredare demografiskt, socialt och kulturellt landskap.

Affärsdesign

Masterprogrammet i affärsdesign skapar nya kopplingar mellan affärs- och designvärlden. På ett inspirerande och tvärvetenskapligt sätt fokuserar programmet på hur man tillämpar designkultur …

Hållbar innovation & kommunikation

Denna ettåriga masterutbildning utforskar teorier, metoder och designstrategier för modern kommunikation. Genom ett intensivt program som hjälper studenterna att utveckla en tvärvetenskaplig analys, kulturell kodning och språkkunskaper som är relevanta för hållbar innovation inom institutioner och företag.