Sustainable Innovation Communication

Denna ettåriga masterutbildning utforskar teorier, metoder och designstrategier för modern kommunikation. Genom ett intensivt program som hjälper studenterna att utveckla en tvärvetenskaplig analys, kulturell kodning och språkkunskaper som är relevanta för hållbar innovation inom institutioner och företag.

Studenterna lär sig att utforma och planera kommunikationssystem där marknadsföring, strategi och kreativitet integreras på ett sammanhängande och harmoniskt sätt. Programmet syftar till att ge studenterna relevanta kunskaper för att öka den ekosystemiska effekten av kulturella och tekniska innovationer.

Fokus

  • Att förstå de vetenskapliga värdena i den hållbara innovationen och omvandla dem till solida strategiska element för kommunikation
  • Att utveckla olika designmetoder för att möta olika ekosociala utmaningar i verkligheten
  • Att hantera kompletta och komplexa interna och externa kommunikationsprojekt och utforma systemiska tillvägagångssätt som syftar till att främja social innovation och en hållbar framtid.

Karriärmöjligheter: kommunikationsstrategiansvarig, specialist på hållbar kommunikation, expert på kommunikation på fältet, utbildare inom kommunikationsbranschen, konsult inom varumärkeskommunikation.

Vill du veta mer?