Doft

Dofter är en viktig del av vårt dagliga liv, och har en djupgående betydelse som överskrider tid och kulturer. De har förmågan att framkalla känslor, väcka minnen och skapa bestående intryck.

I takt med att doftindustrin utvecklas ökar efterfrågan på kvalificerade medarbetare inom området, vilket gör våra program till ett spännande val för unga personer som vill utvecklas inom lyxvarumärkessegmentet.

Management av parfym och kosmetika

Denna treåriga kandidatutbildning ger studenten omfattande kunskaper om livscykeln för parfym- och kosmetikaprodukter inom lyxsegmentet. Med värdefulla insikter i produktutveckling, storytelling och branschspecifika strategier för varumärkeshantering.

Marknadskommunikation & Management för dofter och kosmetika

Det här magisterprogrammet omfattar teknik, organisation, kommunikation och marknadsföringsverktyg som används inom lyxdoft- och kosmetikaindustrin.

Produktledning för doft och kosmetika

Detta ettåriga program omfattar teknik, organisation och ekonomi för produktion av dofter och kosmetika. Programmet lär ut hur man hanterar affärsfrågor samtidigt som man reagerar på marknadsförändringar och produktinnovationer …