Fragrances & Cosmetics Management

Denna treåriga kandidatutbildning ger studenten omfattande kunskaper om livscykeln för parfym- och kosmetikaprodukter inom lyxsegmentet. Med värdefulla insikter i produktutveckling, storytelling och branschspecifika strategier för varumärkeshantering.

Studieplanen kombinerar teori och praktiskt arbete för att främja interaktion mellan alla som är involverade i att skapa och marknadsföra dofter och skönhetsprodukter, inklusive hudvård och smink. Studenterna kommer att utforska frågor som rör planering, utveckling, produktion, distribution, inköp, varumärkesbyggande och marknadsföring av dofter och kosmetika med fokus på licensiering. De kommer att lära sig att kombinera kreativitet, teknisk expertis och strategiskt tänkande för att omvandla kreativa idéer till framgångsrika produkter.

Fokus

  • Varumärkesstrategier för skönhetsprodukter inom lyxsegmentet
  • Forskningsmetoder och trendanalyser
  • Förpackningsdesign
  • Tekniker och erfarenheter för träning av luktsinnet och näsan.
  • Ekonomi och marknadsföringsstrategier

Karriärmöjligheter: varumärkeschef, produktchef, marknadsföringschef för handel, kommunikationsansvarig

Vill du veta mer?

Management av parfym och kosmetika 2

Under utbildningen

Studenterna kommer gå igenom varumärkesstrategier, produktdesign för parfymer, parfym- och kosmetikahistoria,  produktions- och kommunikationsprocesser, sociologi, antropologi och psykologi vilket ger deltagarna en unik möjlighet att bygga upp en omfattande kompetens för att hantera varje aspekt av produkt- och varumärkesutveckling.

Studenterna kommer att lära sig hur man anpassar kommunikations-, marknadsförings- och reklamtekniker för att nå försäljningsmålen och tillämpa viktiga strategier för parfym- och skönhetsföretag.

Programmet kommer också att ge en översikt över aktuella frågor som påverkar branschen, bland annat hållbarhet, integration och digital omvandling. Vilket leder till en djup förståelse för kosmetiska produkters sociala och miljömässiga påverkan för att främja ett hållbart tillvägagångssätt. Erfarna chefer kommer att vara mentorer för deltagarna så att de kan jobba på din problemlöning genom projektbaserade arbeten.

Första året ges också som ettårsprogram

Istituto Marangoni:s ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på Istituto Marangoni:s campus i Paris tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån Istituto Marangoni. Du kan också välja att läsa vidare.

Kontakt