Vi riktar oss till studenter som vill komma in i designvärlden, och erbjuder en komplett utbildning som gör det möjligt för deltagarna att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att göra karriär inom det valda området.

Både möbel- och industriell produktdesign överlappar många kreativa områden, däribland hantverk, mode, konst och inredning. Produktdesigners förstår var dessa områden möts och använder sig av samtida influenser och lämpliga metoder i sin egen kreativa process för att utforma lyxmöbler, skräddarsydda engångsartiklar eller produkter för industriell design och kommersialisering.

Design 2

Inredningsdesign

Interior Design Intensive
Ettårsprogram, Milano. Språk: engelska.

Lär dig att skapa en ”identitet” för bostäder, butiker, offentliga lokaler och utställningslokaler. Detta program ger en grundlig kunskap om de tekniska och teoretiska begreppen inom inredningsdesign och uppfyller behoven hos dem som har begränsad tid till sitt förfogande, eller för deltagare som har liten eller ingen tidigare erfarenhet.

Inredningsdesign

Interior Design / Interiors
Kandidatprogram, 3 år, Milano & London. Språk: engelska.

Tolka rummet och förbättra vårt sätt att leva idag med hjälp av färg, layout, akustik, belysning, möbler och tyger. Inredningsarkitekter planerar med hänsyn till det aktuella rummets ”identitet” och tar hänsyn till kraven på fysiskt välbefinnande och prestanda i det aktuella utrymmet.

Denna treåriga utbildning omfattar en komplex blandning av tekniska designkunskaper (CAD) i kombination med ett modernt tillvägagångssätt, där man lär sig hur man skapar en berättelse som framkallar både stil och stämning inom de viktigaste områdena för modern inredning: bostäder, kommersiella lokaler, detaljhandel, offentliga utrymmen och utställningsdesign.

 • Rumslig gestaltning
 • Design av offentliga utrymmen
 • Design av bostäder
 • Varumärkesidentitet för inredning
 • Professionell portfolio
 • Material och ytor
 • Illustration och färgteknik
 • CAD
 • Konst- och designhistoria
 • Researchmetoder

Utbildningen ges med inriktning för dels inredning och dels ljussättning.

Karriärmöjligheter: Inredningsdesigner, inredningar för redaktionell verksamhet/förlagsverksamhet, förvaltning av utställningslokaler, konsult för utställningar/installationer, scenograf.

Design 3

Produktdesign

Product Design
Kandidatutbildning, 3 år. Milano, Paris & London. Språk: engelska.

Denna treåriga utbildning omfattar en blandning av tillämpade manuella, tekniska och digitala designkunskaper (teknisk ritning, 3D-modellering, visualisering och prototyputveckling), i kombination med ett holistiskt tillvägagångssätt på resan mot utveckling av designprojekt; genom att arbeta individuellt och i team vårdas och utvecklas kreativa talanger inom designprocesser, metoder och förverkligande av slutprodukter.

Deltagarna lär sig hur man effektivt tillämpar forskningsmetoder för att utveckla förslag till produktdesign. De skaffar sig kunskap om de grundläggande principerna för industriella processer och organisation, och får kunskap om materialegenskaper och lär sig hur man effektivt och innovativt utnyttjar och använder befintliga eller nya material. Särskild uppmärksamhet ägnas åt produkthållbarhet, ergonomi och användarmedvetenhet, tillsammans med förberedelser i designspråk och kommunikation, vilket ger en professionell inställning till planering, förhandling och presentation av idéer.

 • Teknisk ritning och rendering (CAD)
 • Produktdesignprocessen
 • Produktanalys
 • Produktmärkning.
 • Projektarbete inom industrin i samarbete med företag.
 • Produktdesignens historia och kultur
 • Designmetodik och utveckling
 • Industrialisering av den kreativa processen
 • Skapande av slutprojekt och portfölj
 • Kreativ forskningspraktik och teori
Karriärmöjligheter: Produktdesigner, chef för produktutveckling, designchef, systemkonstruktör, konceptdesigner
Kontakta oss

Design 4

Inredningsdesign

Interior Design
Master, 1 år. Milano & London, Språk: engelska.

Under den första delen av kursen kommer deltagarna att bearbeta de nya estetiska språken i samklang med internationella trender och stärka sina tekniska och planeringsmässiga färdigheter i enlighet med innovativ teknik. Efter en första gemensam del har studenterna möjlighet att välja mellan två olika inriktningar: inriktningen för inredningsdesign kommer att fokusera på teman som bostadsinteriörer, hemutrymmen och planering av interiörer i butiksutrymmen. Utbildningen i kontraktsdesign kommer att fokusera på storskaliga projekt inom hotell, bostadskomplex, museer och teaterutrymmen.

 

Design 5

Produktdesign

Product design
Master, 1 år, Milano. Språk: engelska.

Kursen kännetecknas av sin betoning på forskning och innovation, och ger deltagarna en unik professionell förmåga att tolka sociokulturell utveckling genom estetisk forskning och integrera den som nya produktspråk i mycket innovativa projekt, i kombination med en strategisk uppmärksamhet på ny teknik och nya material. Deltagarna kommer att delta i projekt för framstående italienska designvarumärken under överinseende av art directors på högsta nivå.

Vill du boka ett vägledningsmöte?