Hur ska vi bemöta utmaningarna inom ett område som samtidskonsten, som både expanderar och förändras? Varför ska vi välja att producera och förvalta konst i dag?

Utbildningarna inom visuell konst penetrerar den globala utbredningen av utställningar, museer och institutioner, genom ett brett spektrum av experimentella metoder, nya medier och nya yrkesroller.

Sortera efter skola:
NABA
Istituto Marangoni

Sortera efter stad:
Milano
Rom
Florens

Konst management

Art Management Utbildning av framtidens ledare inom det samtida konstsystemet. Både kulturarvet och den samtida kulturproduktionen behöver mycket specialiserade yrkesmän för att kunna ta sig in i de oräkneliga situationer som råder i konstvärlden på internationell nivå. I en värld […]

Curatorstudier för konst & mode

Curating Art & Fashion Konsten att ställa ut. Denna masterkurs erbjuder spännande möjligheter att förbereda studenterna för att komma in i arbetslivet inom konstområdet, både ur ett kuratorsperspektiv och från den mer administrativa/digitala teknikens sida. Dedikerad till de studenter som […]

Digital mediakonst

Digital Media Arts Digital konst: När ny teknik möter konst I en värld som omvandlas av den digitala accelerationen tar konsten ställning för att återupptäcka sin identitet genom möjligheterna till ett intensivt förhållande till ny teknik. Att kunna leka med […]