Creative Media Production

Detta tvååriga masterprogram utforskar komplexiteten i en värld som hanteras och tolkas av analoga och digitala verktyg, så som videokameror, mikrofoner samt stora datamängder och maskininlärning. Genom kreativa uttryck i experimentella medier och ny teknik lägger programmet grunden för att hitta innovativa konstnärliga och uttrycksfulla sätt att återskapa verkligheten genom audiovisuella produktioner. 

Genom att analysera de grundläggande metoderna för att återge verkligheten med hjälp av experimentella medier och ny teknik, och tack vare tvärvetenskapliga aktiviteter och praktiska workshops får studenterna möjlighet att möta det samtida produktionssammanhanget och uppleva nya kreativa och operativa modeller. Detta kommer att stödja dem i utvecklingen av en sund, professionell projektfigur.

Fokus

  • Identifiera den nya teknikens språk och förstå hur man bäst tillämpar den.
  • Förstå den nya teknikens kreativa processer och hantera komplexa projekt där teknik och kreativitet ger bränsle åt varandra.
  • Att genomföra kreativa förslag på olika medier

Karriärmöjligheter: teknisk konstnär och konceptkonstnär, kreativ kodare, interaktionsdesigner, kreativ tekniker, AI-expert, kreativ producent, interaktiv berättare, VR- och MR-expert, speldesigner, regissör av filmdokumentärer, manusförfattare, filmfotograf

Kontakta oss för mer information