Måleri & bildkonst

Painting and Visual Arts

Studera konst & visuell design i Milano.

NABA:s kandidatutbildning inom måleri och bildkonst utforskar den samtida konstens utveckling, och kopplar den till olika produktionsområden och sociala sammanhang.

Genom en nytänkande utbildningsmetod leder den studenterna in i en mängd olika miljöer, tekniker och metoder och hjälper deras utveckling av ett personligt sätt att uttrycka sig och sina estetiska idéer.

Fokus

  • Lära sig grundläggande färdigheter i teckning, måleri, grafisk design, video, fotografi, ljuddesign, konsthistoria och samtida konst
  • Producera och visa upp artistiska verk
  • Visa kommunikations- och organisationsförmåga som är relevant för konst- och kulturområdet
Karriärmöjligheter: bildkonstnär, illustratör, biträdande kurator, förvaltare av kulturevenemang, filmregissör, grafisk formgivare, fotograferingsansvarig, utställningsdesigner och scenograf, ljud- och videoredigerare.

Första året ges också som ettårsprogram – certifikat i måleri och bildkonst

NABAs ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABAs campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i måleri och bildkonst, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

Specialiseringar

Programmet gör det möjligt för studenterna att förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter inom området och att specialisera sig inom det ämne de är intresserade av genom en projektbaserad och erfarenhetsbaserad didaktisk metod.

Efter det första året väljer studenterna sin specialisering, med specifika och valbara kurser under det andra och tredje året och en sista specialiserad termin.

Studera måleri och konst i Milano

Specialisering: måleri

Kursen i måleri fördjupar förståelsen för mediet och dess språk och hur det används inom dagens samtidskonst. Mer än bara som en färdighet, närmar man sig måleriet i en komplex process, med hänsyn till dess långa och rika historia och dess olika möjliga implikationer i det nuvarande sammanhanget, från teoretiska till praktiska, från sociala till metaforiska.

Studenterna får möjlighet att sätta sin personliga uttrycksförmåga i ett sammanhang och anpassa den till former av samtida visuell representation och dess teoretiska och kritiska förutsättningar, och att förvärva teoretiska och praktiska verktyg som hjälper studenterna att producera, ställa ut, skriva och uttrycka sig genom måleriets språk.

Studera visuell konst i Milano

Specialisering: bildkonst

Kursen i bildkonst utgår från erkännandet av samexistensen av en mängd kreativa tillvägagångssätt och uttrycksformer inom dagens samtidskonst och ger en inblick i det systemiska tillvägagångssätt som krävs för att utveckla komplexa verk, idéer och projekt.

Konsten blir en metod och ett sätt att tänka och göra, som sätts i rörelse genom olika former av praktik och teori, till förmån för en personlig uttrycksförmåga och vision.

I en ständig tvärvetenskaplig dialog genom teoretiska och praktiska erfarenheter har studenterna möjlighet att utforska kreativa, konstnärliga, kritiska och/eller kuratoriska strategier som kommer att hjälpa dem att arbeta som konstnär, konstkritiker, kurator och allehanda verksamheter inom konstvärlden.

Behöver du vägledning?