Art Management

Detta ettåriga masterprogram behandlar både kulturarv och samtida kulturproduktion, vilka kräver högt specialiserade yrkesverksamma för att hantera komplexiteten i den internationella konstvärlden. I en värld som ständigt förändras är åtgärder för att stödja, främja, sprida, sälja och skydda konstnärliga och kreativa uttryck en oändlig utmaning för dem som arbetar inom detta område.

Istituto Marangonis masterprogram i konst management erbjuder ett lednings- och administrativt perspektiv för att verka inom kultursystemet. Programmets huvudsakliga ämnesområden omfattar konstmarknaden, den lagstiftning som tillämpas inom konstvärlden, museiförvaltning och förvaltning av kulturarv och företagstillgångar. Det som binder samman dessa områden är ordet innovation, som är nära förknippat med den potential som följer av användningen av ny teknik inom produktion, användning och marknadsföring av konst.

Fokus

  • Juridik och juridiska aspekter av konst
  • Juridiska och juridiska aspekter av konst
  • Marknadsföring av konst
  • PR och insamling av medel
  • Organisation och ledning av evenemang
  • Förvaltning av kulturarv

Karriärmöjligheter: konsthandlare, konstrådgivare, museidirektör, PR-ansvarig för konst, kulturarvsansvarig.

Behöver du vägledning?