Vad kan vi göra så att konsten följer med samhällets förändringar? Varför ska vi välja att studera konst, skapa och organisera utställningar idag?

Utbildningarna inom Visuell Konst går igenom den globala spridningen av utställningar, museer och institutioner, genom ett brett spektrum av experimentella metoder, nya medier och nya yrkesroller.

 

Konst betraktas inte som en enda disciplin, utan snarare som en metod som möjliggör en blandning av ekologi, genus, nutid och dåtid. Det börjar med en djupgående undersökning av de estetiska, sociala och ekonomiska sammanhanget. För att sedan arbeta fram ett nytt projekt som är  redo för framtidens utmaningar.

Kontakta oss för vägledning

Studera måleri och visuell konst, konstskola i Milano & Rom, Bachelor of Arts, 3 år.

Konst och visuell design

Kandidatutbildning, 3 år, Milano & Rom. Språk: engelska,

Kandidatutbildningen utforskar utvecklingen av nutidens konst. Sammanför konst med olika produktionsområden och sociala sammanhang. Genom en nytänkande utbildningsmetod leder den studenterna in i en mängd olika miljöer, tekniker och metoder och hjälper deras utveckling av ett personligt sätt att uttrycka sig och sina estetiska idéer.

Under utbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • lära sig grundläggande färdigheter i teckning, måleri, grafisk design, video, fotografi, ljuddesign, konsthistoria och samtida konst
 • producera och visa upp artistiska verk
 • visa kommunikations- och organisationsförmåga som är relevant för konst- och kulturområdet
Karriärmöjligheter: bildkonstnär, illustratör, assistant curator, manager of cultural events, film director, grafisk designer, photography director, exhibition and set designer, video and audio editor.

Studera 1 år på NABA – Certifikat i Konst och Visuell Design

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i Konst och visuell design, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

Bildkonst och curatorstudier, Master, 2 år, Milano, NABA

Bildkonst och curatorstudier

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska,

Masterprogrammet, som inrättades 2006, kombinerar en gedigen utbildning i artistisk produktion med en mycket specialiserad kuratorspraktik. Under ledning av globalt erkända konstnärer, kuratorer och kritiker utforskar programmet förhållandet mellan konst, visuell kultur, estetik och social dynamik, med fokus på de viktigaste forsknings- och teoretiska metoderna inom samtidskonsten.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • utveckla avancerade färdigheter inom måleri, teckning, grafisk design, video, fotografi, ljuddesign, nya medier samt kommunikation och organisering av kulturell verksamhet
 • skaffa sig kunskaper om de viktigaste forsknings- och teoretiska metoderna inom samtidskonsten och om det estetiska och visuella ordförrådet för att arbeta med bilder
 • producera och visa upp artistiska verk och kuratorsprojekt på ett professionellt och
  internationell nivå

Marknader för samtida konst, Academic Master, 1 år, Milano

Marknader för samtida konst

Master, 1 år, Milano. Språk: engelska,

Denna mastersutbildning är ett program som syftar till att ge studenterna de mest effektiva verktygen för att tolka dynamiken på konstmarknaden, med särskilt fokus på samtida artistiska uttryck. Det gör det möjligt för studenterna att komma i direkt kontakt med etablerade yrkesverksamma inom branschen genom workshops, besök på gallerier, auktionshus, mässor, samlingar samt studieresor till Artissima och Art Basel, de viktigaste evenemangen på marknaden.

Under Academic Master kommer studenterna att få möjlighet att:

 • förstå konstmarknadens och dess aktörers komplexa dynamik
 • skaffa sig gedigna kulturella, juridiska och ekonomiska kunskaper om marknaden
 • utveckla projekt och förvärva historisk och kritisk analys och specialiserad kommunikationskompetens samt praktiska och administrativa färdigheter

Studera fotografi och visuell design Academic Master, 1 år, Milano, NABA

Fotografi och visuell design

Master, 1 år, Milano. Språk: engelska.

Mastersutbildningen är ett 1:årigt program som syftar till att förbereda banbrytande yrkesverksamma för att komma in i den samtida fotografins värld: fotografer, kuratorer och redaktörer. I utbildningen betraktas fotografiet som en helhet med en särskild komplexitet, utan några skillnader mellan mediekategorier och metoder, vilket gör det möjligt för studenterna att förvärva mångsidiga färdigheter för att hantera fotografiet som ett sådant skiktat språk.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • skaffa sig gedigna historiska och kulturella kunskaper
 • utveckla de tekniska och praktiska färdigheter som krävs för att lyckas på nationella och internationella marknader
 • lära sig ett antal professionella metoder och presentationstekniker som kommer att vara användbara i arbetslivet

Visuell konst 2

Art and Ecology

Master 1 år, Milano. Språk: engelska.

Denna mastersutbildning ger studenterna ett tvärvetenskapligt metodiskt tillvägagångssätt och de verktyg som behövs för att lösa de mest brådskande frågorna om landskap, miljöskydd, biologisk mångfald och hållbarhet. Genom att koppla samman artistisk kreativitet, designpraxis och vetenskaplig kunskap. Genom teoretiska seminarier, experimentella workshops och forskning utforskar studenterna de olika delarna som kan definiera ett ekosystem (naturligt och socialt).

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • Att hantera dynamiken och de olika delarna som definierar ett ekosystem (naturliga och sociala)
 • Att hantera alla delar i processen med att skapa och genomföra estetisk landskapsdesign
 • Att utveckla hållbara metoder och ekonomier, gatukonstprojekt och kulturella modeller
Vill du veta mer?