Graphic Design and Art Direction

NABAs kandidatutbildning inom grafisk design & art direction introducerar studenterna till den nya världen inom medier och kommunikation, genom att kombinera akademiska metoder med experimenterande i de kreativa laboratorierna.

Studenterna lär sig att hantera projekt med hjälp av tekniker och språk inom grafisk design, reklam, digital publicering, digitala medier, 3D och rörlig grafik och levererar verkliga och effektiva projekt för företag och organisationer. Genom att under år två och tre ge eleverna möjlighet att specialisera sig inom just det ämne de brinner för ser man till att leverera yrkesrelevanta specialister som är redo att tackla branschens många utmaningar.

Fokus

  • Utforska tvärvetenskapliga metoder.
  • Research, definiera strategier och skapa innovationer
  • Experimentera med verkliga uppdrag tillsammans med ledande internationella partners

Karriärmöjligheter: art director, copywriter, grafisk designer, webbdesigner, varumärkesdesigner, redaktionell designer, designer för detaljhandel och utställningar, paketeringsdesigner, illustratör, visuell designer.

Kontakta oss för mer info

Studera Grafisk design & art direction i Milano, Italien

Specialisering: varumärkesdesign / brand design

Specialiseringen mot brand design fördjupar varumärkeskommunikationen och utökar studenternas expertis inom design och innovation av en strategisk och visuell varumärkesbild. Studenter hanterar hela den digitala utvecklingen med fokus även på förpackningar, detaljhandelsdesign och konsumentupplevelser.

De övergripande färdigheterna inom kommunikationsområdet utvecklas i allt högre grad, med särskilt intresse för varumärkesenheter. Specialiseringen börjar med utformningen av ett varumärkes visuella identitet och går vidare till dess uppvärdering och erbjuder ett strategiskt integrerat tillvägagångssätt som tar hänsyn till företagets värderingar, uppdrag och tonfall samt bakgrundskultur och språk.

Specialisering: kreativt ledarskap / creative direction

Specialiseringen mot creative direction behandlar en komplett kommunikationskampanj (både online och offline) och går igenom dess utformning och tillämpning. Man integrerar uttrycksspråk och möjligheter genom att använda tekniker och medier som är förenliga med målen för målgruppen och engagemanget.

Specialiseringen syftar till att förbereda studenterna för yrket som creative director inom reklambranschen, samt inom multimedia och sociala miljöer, samtidigt som de får organisatoriska färdigheter för den kreativa processen och konfrontationen med de olika yrkesgrupper som är involverade i den audiovisuella produktionen.

Specialisering: visuell design

Den tekniska expertisen inom området grafisk och experimentell visualisering utvecklas genom utformning och produktion av uppslukande projekt med stark visuell effekt och hög grad av engagemang.

Genom att utforska det samtida uttrycksfulla scenariot kommer studenterna som specialiserar sig mot visuell design att definiera sitt tillvägagångssätt för att undersöka och utarbeta originellt innehåll och estetik. Med hjälp av olika språk och tekniker (illustration, digital animation, fotografi) identifierar eleven en personlig stilistisk signatur som kan tillämpas på författarprojekt och viktiga kommunikationsprojekt i samtida kulturella sammanhang.

Grafisk design & art direction 2

Första året ges också som ettårsprogram

NABAs ettårsprogram inom grafisk design & art direction riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABAs campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Vill du veta mer om programmen?