Grafisk design & art direction

Graphic Design and Art Direction

Studera art direction i Milano.

NABA:s kandidatutbildning inom grafisk design & art direction introducerar studenterna till världen inom nya medier och kommunikation, genom att kombinera den akademiska metoden med experimenterandet i de kreativa laboratorierna.

Studenterna lär sig att hantera projekt med hjälp av tekniker och språk inom grafisk design, reklam, digital publicering, digitala medier, 3D och rörlig grafik och levererar verkliga och effektiva projekt för företag och organisationer.

Fokus

  • Utforska tvärvetenskapliga metoder.
  • Research, definiera strategier och skapa innovationer
  • Experimentera med verkliga uppdrag tillsammans med ledande internationella partners
Karriärmöjligheter: Art director, Copywriter, grafisk designer, Webbdesigner, Brand designer, Editorial designer, Retail and exhibition designer, Packaging designer, Illustrator, Visual designer.

Första året ges också som ettårsprogram – certifikat i grafisk design & art direction

NABAs ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABAs campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen för grafisk design & art direction, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du kan också välja att läsa vidare.

Kontakta oss för mer info

Grafisk design & art direction 1

Specialisering: varumärkesdesign / brand design

Kursen brand design fördjupar varumärkeskommunikationen och utökar studenternas expertis inom design och innovation av strategisk och visuell varumärkesbild, i hela dess digitala utveckling, med fokus även på förpackningar, detaljhandelsdesign och konsumentupplevelser.

De övergripande färdigheterna inom kommunikationsområdet utvecklas i allt högre grad, med särskilt intresse för varumärkesenheter. Specialiseringen börjar med utformningen av ett varumärkes visuella identitet och går vidare till dess uppvärdering och främjande, och erbjuder ett strategiskt integrerat tillvägagångssätt som tar hänsyn till företagets värderingar, uppdrag och tonfall samt bakgrundskultur och språk.

Grafisk design & art direction 2
Specialisering: kreativt ledarskap / creative direction

Kursen creative direction behandlar en komplett kommunikationskampanj (både online och offline) och tar hand om dess utformning och tillämpning och integrerar uttrycksspråk och möjligheter genom att använda tekniker och medier som är förenliga med målen för målgruppen och engagemanget.

Specialiseringen syftar till att förbereda studenterna för yrket som kreativ ledare / AD  inom reklambranschen, samt inom multimedia och sociala miljöer, samtidigt som de får organisatoriska färdigheter för den kreativa processen och konfrontationen med de olika yrkesgrupper som är involverade i den audiovisuella produktionen.

Studenterna har möjlighet att förvärva och utveckla expertis inom analys och design för innovativa format med en stark konceptuell och visuell inverkan.

Grafisk design & art direction 3

Specialisering: visuell design

Den tekniska expertisen inom området grafisk och experimentell visualisering utvecklas genom utformning och produktion av uppslukande / immersiva projekt med stark visuell effekt och hög grad av engagemang.

Genom att utforska det samtida uttrycksfulla scenariot kommer studenterna i kursen visuell design att definiera sitt tillvägagångssätt för att undersöka och utarbeta originellt innehåll och estetik med hjälp av olika språk och tekniker (illustration, digital animation, fotografi) för att identifiera en personlig stilistisk signatur som kan tillämpas på författarprojekt och viktiga kommunikationsprojekt i samtida kulturella sammanhang.

Vill du veta mer om programmen?