Film & Animation

Film & Animation 1

Kandidatutbildningen ger studenterna verktygen för att tolka och delta i den komplexa verkligheten för samtida medier. Den fokuserar på de viktigaste aspekterna/huvudfrågorna inom audiovisuell produktion, i den alltmer hybrida miljön med film, videospel och animation, och utforskar språk, historia, skrivande, tekniker för inspelning, redigering och efterproduktion, 2D- och 3D-animationer, fotografering, ljuddesign, speldesign och interaktiva multimedieinstallationer.

Fokus

  • utformning av audiovisuella produktioner för film och webb
  • digital animation och utformning av videospel
  • utformning och utveckling av interaktiva och transmediala projekt.
Karriärmöjligheter: Screenwriter, Director, Media designer, Producer, Editor, Director of photography, 2D animator, Character designer, speldesigner, Game producer, Animation artist.

Första året ges också som ettårsprogram – certifikat i film och animation

NABAs ettårsprogram riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABAs campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i film och animation, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA. Du har också möjligheten att fortsätta.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?