Art and Ecology

Denna ettåriga masterutbildning ger studenterna ett tvärvetenskapligt, metodiskt tillvägagångssätt och de verktyg som behövs för att lösa de mest brådskande frågorna om landskap, miljöskydd, biologisk mångfald och hållbarhet.

Genom att koppla samman artistisk kreativitet och vetenskaplig kunskap med teoretiska seminarier, experimentella workshops och research utforskar studenterna de olika delarna som kan definiera ett ekosystem. Både naturligt och socialt.

Studenterna kommer att få möjlighet att analysera och kritisera de västerländska uppfattningarna om naturen och de som sprids i resten av världen. De kommer att ta hänsyn till förhållandet mellan det offentliga rummet och konstnärliga metoder och lära sig att representera och ingripa i landskapet med miljön och samhället i fokus.

Fokus

  • Att hantera dynamiken och de olika delarna som definierar ett ekosystem (naturliga och sociala)
  • Att hantera alla delar i processen med att skapa och genomföra estetisk landskapsdesign
  • Att utveckla hållbara metoder och ekonomier, gatukonstprojekt och kulturella modeller

Karriärmöjligheter: konstnär och curator, curator för landkonst, forskare och rådgivare inom offentlig konst, konstnär inom offentlig konst, direktör och redaktör för specialiserade tidskrifter, miljö- och hållbarhetskonsult.

Vill du veta mer?