Konst & ekologi

Art and Ecology

Visuell konst 2

Ettårig magisterexamen

Denna masterutbildning ger studenterna ett tvärvetenskapligt metodiskt tillvägagångssätt och de verktyg som behövs för att lösa de mest brådskande frågorna om landskap, miljöskydd, biologisk mångfald och hållbarhet. Genom att koppla samman artistisk kreativitet, designpraxis och vetenskaplig kunskap. Genom teoretiska seminarier, experimentella workshops och research utforskar studenterna de olika delarna som kan definiera ett ekosystem (naturligt och socialt).

Fokus

  • Att hantera dynamiken och de olika delarna som definierar ett ekosystem (naturliga och sociala)
  • Att hantera alla delar i processen med att skapa och genomföra estetisk landskapsdesign
  • Att utveckla hållbara metoder och ekonomier, gatukonstprojekt och kulturella modeller
Karriärmöjligheter: konstnär och curator, curator för landkonst, forskare och rådgivare inom offentlig konst, konstnär inom offentlig konst, direktör och redaktör för specialiserade tidskrifter, miljö- och hållbarhetskonsult.
Vill du veta mer?