NABA i samarbete med ActionAid 2

NABA presenterar här resultatet av samarbetet med ActionAid, en internationell oberoende organisation som är verksam i mer än 45 länder och vars främsta mål är att arbeta mot fattigdom och orättvisor i hela världen. De unga talangerna på kandidatutbildningen Film och animation, på NABA:s campus i Rom, skrev och producerade tre videor för att kräva rätten för sig själva och sina kamrater att leva i ett inkluderande samhälle utan våld, rasism och könsstereotyper.

NABA och ActionAid samarbetade för att utveckla en berättelse om de rättigheter som förnekas Net Generation, som omfattar de som är födda mellan 1980 och 2000, med utgångspunkt i konceptet att använda visioner, idéer och känslor hos dem som tillhör denna generation för att ge röst åt behovet av att göra en konkret och snabb förändring.

Genom detta samarbete kunde studenterna på kandidatutbildningen, under ledning av kursledaren Vincenzo Cuccia, inom kursen Projekt kultur, som hölls av NABA-föreläsaren Aldo Guidi, under tillsyn av föreläsarna Francesca Staasch, projektledare, Jacopo Martinoni, Sergio Riccardi och Francesco Struffi, använda sin talang på ett bra sätt och uppleva den verkliga erfarenheten av att få ett professionellt uppdrag på beställning. De tänkte ut och utvecklade tre kreativa idéer, som konkretiserades i en animationsvideo och två live-action, och som representerar Net Generations önskan att ta ställning, utrymme, ord och makt över sin nutid och framtid.

Den kreativa idén till den animerade videon ”Melted identity”, med musik som skapades under överinseende av NABA:s lärare Fabio Sirna, föddes ur de inblandade studenternas vilja: Maria Teresa Ancona, Olivier Balla, Chiara Fusciello, Giulia Lisi, Costanza Lusini, Vincenzo Pace, Pietro Renzi, som är intresserade av animation, visuellt berättande, 3D-världar och speldesign, för att belysa situationen för italienare med utländskt ursprung, som ofta behandlas som nykomlingar i sitt eget land och som endast erkänns tack vare uppehållstillstånd.

”La mia lotta è la tua lotta” är en live-action-video som produceras av A bout de film och görs av de unga talangerna Emerson Casarini, Alessandro Ciuffardi, Giovanni Galati, Mariapia Runco, Filippo Verna och utformas med utgångspunkt i målet att lämna könsstereotyperna bakom sig, som skapar fördefinierade kvävande och förtryckande roller, som representerar burar som skadar allas vår frihet, för att uppmuntra flickor och pojkar att gå med i en gemensam kamp mot könsojämlikhet.

Den tredje videon ”Giusto, o no?”, som producerades av A bout de film, och där eleverna Angelica Alinei, Karim Bouchalgouma Davide Di Chiara, Alessandro La Marca, Matteo Mudaro och Michele Polisano deltog, har sitt ursprung i en önskan att fördöma det utbredda klimatet av orörlighet, som gör att diskriminering normaliseras, förminskas i sin tyngd och accepteras som oföränderlig.

Se filmerna på NABA:s YouTube-kanal.