Fashion: Design, Art & Technology

Denna tvååriga masterutbildning inom mode med fokus på design, konst och teknik erbjuder en innovativ vision och inställning till kreativitet och modeindustrin. Syftet är att förutse tvärkulturella inriktningar av mångfacetterade teman.

Programmet integrerar konst, modeteknik och digital design inom ett nytt ramverk av multidisciplinär teori, praktik och experiment. Det fokuserar på innovativa metoder inom material och arbetsflöde – med målet att generera nästa visionära ledare för modesystemet. Du kommer att utforska hela teknikområdet, inklusive virtuell, förstärkt och utvidgad verklighet, artificiell intelligens, Web 3.0 och materialens ekologier. Du kommer också att undersöka nya affärsmodeller som bygger på hållbarhet, kretslopp och etiska metoder.

Fokus

  • Forma framtida proffs inom modedesign som kan undersöka och tillämpa kreativa designprinciper för att utforska innovativa sammanhang och skapa nya förslag
  • Engagera sig i kritiskt och analytiskt tänkande om modedesign och modesystemet för att skapa strategier för framgång
  • Främja nya färdigheter och kunskaper inom modedesign som behövs för kritisk utvärdering för att integrera och hantera innovation och ny teknik från inledande kreativitet till produktion och distribution
  • Utveckla affärsmodeller som främjar hållbarhet och etiska metoder
  • Engagera sig i tvärvetenskaplig utveckling för att driva på innovation och nya lösningar

Karriärmöjligheter: modedesigner, entreprenör inom mode, kreativ chef, chef för samhälle/hållbarhet/CSR (mode), chef för innovation och omvandling (mode), FoU-process / material (mode) innovatör, digital modedesigner / designer för 3D-modellering

Vill du veta mer?

Första året

Under programmets första år kommer du att konsolidera och utöka dina kunskaper och färdigheter som modedesigner – introducera, experimentera med och tillämpa nya metoder för formskapande som balanserar avsikt och funktion. Du kommer att lära dig digitala design- och tillverkningsprocesser som en förlängning av traditionella metoder och verktyg.

Andra året

Under programmets andra år kommer vår expertfakultet att utmana dig att utforska och försvara dina designkoncept: vad och hur tillsammans med varför? Kurserna fokuserar på visuell kommunikation, modets multimediala språk, materialinnovation och ny teknik. Du kommer att få möjlighet att delta i workshops och laboratorier samt i generativa och acceleratorbaserade bootcamps. Det andra året innehåller också ett avslutande examensarbete.

Kontakta oss