Ferrovie Urbane: Utställningen om stadsförnyelse på Scalo Lambrate från den 11 till den 20 mars 2

Att omvandla nedlagda lagerlokaler och skapa platser för sociala sammankomster: det är vad NABA vad gör tillsammans med FS Sistemi Urbani. Projektet har genomförts som en del av NABA:s kurser i stadsdesign och syftet är att föreställa sig ett nytt liv för de före detta bangårdarna och järnvägsstationerna i Vigevano och Legnano. Studenterna har arbetat för att utveckla minnesvärda koncept och maximera dessa platsers potential. De nya ritningarna kan ses på Scalo Lambrate, via Pietro Andrea Saccardo 12 i Milano, från den 11 till den 20 mars.

Utställningen ”Ferrovie Urbane” kommer att introduceras genom en presentation som är öppen för allmänheten. Guido Tattoni (direktör för NABA), Umberto Lebruto (VD för FS Sistemi Urbani), Lorenzo Radice (borgmästare i Legnano), Andrea Ceffa (borgmästare i Vigevano), Claudio Larcher (NABA:s ledare för designområdet) och Germana De Michelis (NABA:s lärare) kommer att vara närvarande. Evenemanget börjar kl 17.00 den 11 mars. Därefter följer en rundvandring i utställningen.

Järnvägsmagasin är inte längre platser för förvaring av varor, vilket innebär att de har förlorat sin ursprungliga funktion. Därför går FS Sistemi Urbani och NABA samman för att förändra dessa platser och återställa deras sociala värde. Studenterna inom designområdet har utforskat begrepp som ”gåva”, ”kommunikation”, ”förorening” och ”förlust i tiden”. Ställningar av järn, belysningssystem, växter, återvunna föremål, minnesvärda och färgglada element smälter samman för att anpassa dessa två installationer till nya funktioner.

NABA:s Germana De Michelis och NABA:s ledare för designområdet Claudio Larcher är ledare för projektet och designutställningen i Milano. Sara Djala och Sara Millozza har samordnat och utformat den. Studenter från BA-programmet i design har skapat alla verk.