Det kommande decenniet kommer att kännetecknas av en allt kraftfullare, intensiv, utbredd och specialiserad teknik, som kommer att vara nödvändig och närvarande i skapande yrken.

Syftet med Media och ny teknik är att öppna en dialog mellan studenter och yrkesverksamma inom följande områden: regi, manusförfattande, fotoregi, teori om konst och medier, speldesign och spelutveckling, 2D- och 3D-animation och modellering, karaktärsdesign, ljudredigering och ljuddesign, VFX, kreativ teknik, interaktion och UX-design.

 

Skolans laboratorium är kärnan i detta område. Mötesplatsen för studenter, lärare och de mest avancerade mediebaserade metoderna och den kreativa tekniken för skapandet av komplexa och moderna projekt. Dessa projekt riktar sig till kultur- och företagsvärlden, för toppmodern yrkesutveckling som kan hjälpa studenterna in på arbetsmarknaden.

Kontakta oss för vägledning

Media och ny teknik 2

Film & Animation

Bachelor of Arts, 3 år, Milano & Rom. Språk: engelska.

Kandidatutbildningen ger studenterna verktygen för att tolka och delta i den komplexa verkligheten för samtida medier. Den fokuserar på de viktigaste aspekterna/huvudfrågorna inom audiovisuell produktion, i den alltmer hybrida miljön med film, videospel och animation, och utforskar språk, historia, skrivande, tekniker för inspelning, redigering och efterproduktion, 2D- och 3D-animationer, fotografering, ljuddesign, speldesign och interaktiva multimedieinstallationer.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att skaffa sig färdigheter inom följande områden:

 • utformning av audiovisuella produktioner för film och webb
 • digital animation och utformning av videospel
 • utformning och utveckling av interaktiva och transmediala projekt.
Karriärmöjligheter: Screenwriter, Director, Media designer, Producer, Editor, Director of photography, 2D animator, Character designer, speldesigner, Game producer, Animation artist.

Studera 1 år på NABA – Certifikat i Film och Animation

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i film och animation, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

Studera Kreativ teknik, videospel, dataspel, 3d-miljöer, Bachelor of Arts, 3 år, Milano, NABA

Kreativ teknik

Bachelor of Arts, 3 år, Milano. Språk: engelska.

Programmet introducerar studenterna till CGI-världen genom design av VFX för audiovisuella produktioner, design av 3D-figurer och miljöer samt speldesign. Kandidatprogrammet kännetecknas av en betydande attityd till designarbete och workshops och fördjupar sig i nutidens multimedia och digital produktion. Stor uppmärksamhet ägnas åt VR, MX och experiment med virtuell produktion.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • producera visuella effekter
 • skapa 3D-figurer och -miljöer
 • utforma videospel
 • använda innovativa tekniker och teknologier (Mocap, AI, virtuell produktion)
Karriärmöjligheter: VFX artist, Compositor, 3D artist, Character designer, CGI animator, spelutvecklare, VR specialist, Rigger, Shader artist, UX designer, Interaction designer, Creative technologist, Technical artist Colourist.

Studera 1 år på NABA – Certifikat i kreativ teknik

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i kreativ teknik, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

Media och ny teknik 3

Creative media production

Master of Arts, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Master of Arts i Creative Media Production undersöker komplexiteten i den fysiska och digitala världen, som berättas med hjälp av videokameror, mikrofoner, databaser och sensorer. Den utforskar de kreativa möjligheter som erbjuds av traditionella och experimentella medier och av ny teknik. Den bygger på teorier och metoder för att utveckla en uttrycksfull presentation av verkligheten genom linjära och icke-linjära audiovisuella produktioner. Som förstärks av kreativ kodning, interaktion mellan människa och dator, x-reality, visuell och ljuddesign.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • Att identifiera den nya teknikens språk och förstå var och hur den bäst kan användas
 • Att förstå de kreativa processer som skapas av ny teknik och hantera komplexa projekt där teknik och kreativitet ger bränsle åt varandra
 • Att genomföra kreativa förslag på olika medier

Media och ny teknik 4

Screenwriting for series

Academic master, 1 år, Rom. Språk: engelska

Karriärmöjligheter: screenwriter, story editor, script consultant, showrunner, creative producer, producer, head of development

Denna mastersutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar och tyder nutidens språk, syftar denna master till att utbilda professionella personer inom området audio-visual screenwriting. Studenterna kommer ha förmågan att fånga upp teman och berättelser i en värld i ständig utveckling för att utveckla film- eller serieprojekt av nationell och internationell relevans.

Under denna mastersutbildning kommer studenterna ha möjlighet att:

 • Förstå, tyda och sammanställa olika ämnen och sammanhang och få de till berättelser
 • Kritiskt analysera skrivandet i nationella och internationella produktioner för att utforma manus till serier
 • Arbeta självständigt med manusskrivande och leda grupparbete i skrivarrummet för att genomföra projekt som följer professionella standarder
Jag vill veta mer